Recenzenci

2020

Prof. dr hab. Renata Ziemińska, Uniwerystet Szczeciński

Dr hab. Katarzyna Wrońska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Ewa Bochno, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Anna Babicka-Wirkus, Akademia Pomorska w Słupsku

Dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. ATH, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Piotr Stańczyk, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Marcin Wlazło, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Piotr Kostyło, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab. Rafał Włodarczyk, Uniwersytet Wrocławski

Dr Aneta Makowska, Uniwersytet Szczeciński

Dr Magdalena Archacka, Uniwerytet Śląski w Katowicach

 

2019

Dr Aleksander Cywiński, Uniwersytet Szczeciński

Dr Dariusz Zienkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr hab. Helena Ostrowicka, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Dr hab. Janina Świrko, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Jarosław Horowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Katarzyna Wrońska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW, UKW Bydgoszcz

Dr Konrad Szocik, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dr Maksymilian Chutorański, Uniwersytet Szczeciński

Dr Michał Araszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

Dr Piotr Stańczyk, Uniwersytet Gdański

Dr Piotr Zamojski, Uniwersytet Gdański

Dr Tomasz Sieczkowski, Uniwersytet Łódzki

 

2018

Dr hab. Katarzyna Wrońska, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Janina Świrko-Pilipczuk, prof. US, Uniwerystet Szczeciński

Dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Anna Murawska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Rafał Włodarczyk, Uniwersytet Wrocławski

Dr Dariusz Zienkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr Karolina Starego, Uniwersytet Gdański