Filozoficzne Problemy Edukacji

Redaktor naczelny: Tomasz Leś
Zastępcy redaktora naczelnego: Jacek Moroz, Oskar Szwabowski

"Filozoficzne Problemy Edukacji" to recenzowane czasopismo naukowe (rocznik), którego problematyka dotyczy zagadnień filozoficznych w zakresie problemów związanych z edukacją (w tym: z wychowaniem). W ten sposób wyznaczony obszar zainteresowań badawczych obejmuje takie dziedziny jak filozofia edukacji, pedagogika filozoficzna czy pedagogika ogólna. W założeniu czasopismo podejmuje studia z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych, koncentrując się w głównej mierze na kwestiach filozoficzno-teoretycznych, jednocześnie nie odrzucając zagadnień związanych z możliwością ich praktycznego zastosowania. Teksty publikowane na jego łamach mają zatem charakter interdyscyplinarny, ukazując szeroki wachlarz zagadnień i problemów związanych ze wspomnianą perspektywą.

e-ISSN 2545-0948
Punkty MEiN: 2021: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 4 (2021)

Redaktor naczelny: Tomasz Leś
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The pedagogy of asylum as a utopia of hospitality. A review of basic assumptions

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 4 (2021), s. 1-19
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25450948FPE.21.001.15166

Świat jako podstawowa kategoria filozofii wychowania Martina Bubera

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 4 (2021), s. 21-37
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25450948FPE.21.002.15167

Civility. A discourse absent from pedagogy. An attempt at (re)constructing the concept

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 4 (2021), s. 39-56
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25450948FPE.21.003.15168

Dziecko jako byt pogranicza. Romantyczne ujęcie dziecka w kontekście edukacji

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 4 (2021), s. 57-78
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25450948FPE.21.004.15169

O podwójnej problematyczności refleksji w pedagogice na przykładzie badań nad paradygmatem i językiem

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 4 (2021), s. 79-93
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25450948FPE.21.005.15170

Myśl twórcy nowożytnej idei olimpijskiej Pierre’a de Coubertina w kontekście współczesnych wyzwań wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w Polsce

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 4 (2021), s. 95-117
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25450948FPE.21.006.15171