Filozoficzne Problemy Edukacji

Redaktor naczelny: Tomasz Leś
Zastępcy redaktora naczelnego: Jacek Moroz, Oskar Szwabowski

"Filozoficzne Problemy Edukacji" to recenzowane czasopismo naukowe (rocznik), którego problematyka dotyczy zagadnień filozoficznych w zakresie problemów związanych z edukacją (w tym: z wychowaniem). W ten sposób wyznaczony obszar zainteresowań badawczych obejmuje takie dziedziny jak filozofia edukacji, pedagogika filozoficzna czy pedagogika ogólna. W założeniu czasopismo podejmuje studia z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych, koncentrując się w głównej mierze na kwestiach filozoficzno-teoretycznych, jednocześnie nie odrzucając zagadnień związanych z możliwością ich praktycznego zastosowania. Teksty publikowane na jego łamach mają zatem charakter interdyscyplinarny, ukazując szeroki wachlarz zagadnień i problemów związanych ze wspomnianą perspektywą.

e-ISSN 2545-0948
Punkty MEiN: 2021: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020)

Redaktor naczelny: Tomasz Leś
Opublikowano online: 30 października 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Inny i inność a obszar „nowej etyki”. Refleksje na pograniczu filozofii i edukacji międzykulturowe

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 93-107
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.006.12944

Archaeology of the term “kształcenie”. On the history of the 20th century Polish systematic educational science

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 19-38
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.002.12940

Erazm z Rotterdamu jako nauczyciel humanizmu chrześcijańskiego

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 39-60
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.003.12941

Pedagogika dyskursywna w społeczeństwie pedagogii

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 1-17
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.001.12939

Philosophy of education in Lviv-Warsaw School. Twardowski’s and his students’ philosophical conceptions of education

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 75-91
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.005.12943

Utrzymywanie się w żywiole myślenia jako zadanie pedagogiki

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 61-74
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.004.12942

Wychowanie w świetle platońskiej filozofii transcendencji

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 109-125
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.007.12945