Folia Quaternaria

Redaktor naczelny: Marek Krąpiec

„Folia Quaternaria” jest czasopismem naukowym związanym z Komisją Paleogeografii Czwartorzędu, która działa przy Wydziale IV Przyrodniczym Polskiej Akademii Umiejętności. Zeszyty ukazują się raz w roku. „Folia Quaternaria” jest kontynuacją serii wydawniczej „Starunia”, której 30 zeszytów ukazało się w latach 1934–1953 nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. Zeszyty 1–63 „Folia Quaternaria” wydane zostały przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1960–1992. Począwszy od zeszytu 64, wydawnictwo jest własnością Komisji Paleogeografii Czwartorzędu. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim.

ISSN 0015-573X
e-ISSN 2199-5915
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Folia Quaternaria, 2019, Vol. 87 (2019)

Redaktor naczelny: Marek Krąpiec
Opublikowano online: grudzień 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Unexpected discovery of the Funnel Beaker culture feature at the Kraków Spadzista (Kraków-Zwierzyniec 4) site

Folia Quaternaria, 2019, Vol. 87 (2019), s. 5–26
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/21995923FQ.19.001.11494

The Baden Culture finds from Goszcza site 1 (Kielnik): new archaeological, anthropological, archaeozoological and archaeobotanical data

Folia Quaternaria, 2019, Vol. 87 (2019), s. 27–58
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/21995923FQ.19.002.11495

Arrowheads of the Štramberk type from Spytkowice 26 (district of Wadowice) against the background of the Eneolithic chipped industries

Folia Quaternaria, 2019, Vol. 87 (2019), s. 59–73
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/21995923FQ.19.003.11496