Folia Quaternaria

Redaktor naczelny: Marek Krąpiec

„Folia Quaternaria” jest czasopismem naukowym związanym z Komisją Paleogeografii Czwartorzędu, która działa przy Wydziale IV Przyrodniczym Polskiej Akademii Umiejętności. Zeszyty ukazują się raz w roku. „Folia Quaternaria” jest kontynuacją serii wydawniczej „Starunia”, której 30 zeszytów ukazało się w latach 1934–1953 nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. Zeszyty 1–63 „Folia Quaternaria” wydane zostały przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1960–1992. Począwszy od zeszytu 64, wydawnictwo jest własnością Komisji Paleogeografii Czwartorzędu. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim.

Zawartość czasopisma jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)

ISSN 0015-573X
e-ISSN 2199-5915
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Folia Quaternaria, 2020, Vol. 88 (2020)

Redaktor naczelny: Marek Krąpiec
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Archaeological materials from caves in the south Caucasus recovered by Stefan Krukowski during his stay in Georgia 1916–1918

Folia Quaternaria, 2020, Vol. 88 (2020), s. 5-16
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/21995923FQ.20.001.13190

Post-Neolithic occupation in Tunel Wielki Cave (southern Poland)

Folia Quaternaria, 2020, Vol. 88 (2020), s. 17-39
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/21995923FQ.20.002.13191

Historical and contemporary transformations of the hydrographic confluence at Sielpia

Folia Quaternaria, 2020, Vol. 88 (2020), s. 41-62
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/21995923FQ.20.003.13192

Grave of the Corded Ware culture from Węgrzce, Kraków District

Folia Quaternaria, 2020, Vol. 88 (2020), s. 63-78
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/21995923FQ.20.004.13193

Grave of the Corded Ware culture from site 2 in Aleksandrowice, Kraków District

Folia Quaternaria, 2020, Vol. 88 (2020), s. 79-92
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/21995923FQ.20.005.13194