Folia Quaternaria

Redaktor naczelny: Marek Krąpiec

„Folia Quaternaria” jest czasopismem naukowym związanym z Komisją Paleogeografii Czwartorzędu, która działa przy Wydziale IV Przyrodniczym Polskiej Akademii Umiejętności. Zeszyty ukazują się raz w roku. „Folia Quaternaria” jest kontynuacją serii wydawniczej „Starunia”, której 30 zeszytów ukazało się w latach 1934–1953 nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. Zeszyty 1–63 „Folia Quaternaria” wydane zostały przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1960–1992. Począwszy od zeszytu 64, wydawnictwo jest własnością Komisji Paleogeografii Czwartorzędu. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim.

ISSN 0015-573X
e-ISSN 2199-5915
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Folia Quaternaria, 2020, Vol. 88 (2020)

Redaktor naczelny: Marek Krąpiec
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Archaeological materials from caves in the south Caucasus recovered by Stefan Krukowski during his stay in Georgia 1916–1918

Folia Quaternaria, 2020, Vol. 88 (2020), s. 5–16
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/21995923FQ.20.001.13190

Post-Neolithic occupation in Tunel Wielki Cave (southern Poland)

Folia Quaternaria, 2020, Vol. 88 (2020), s. 17–39
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/21995923FQ.20.002.13191

Historical and contemporary transformations of the hydrographic confluence at Sielpia

Folia Quaternaria, 2020, Vol. 88 (2020), s. 41-62
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/21995923FQ.20.003.13192

Grave of the Corded Ware culture from Węgrzce, Kraków District

Folia Quaternaria, 2020, Vol. 88 (2020), s. 63-78
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/21995923FQ.20.004.13193

Grave of the Corded Ware culture from site 2 in Aleksandrowice, Kraków District

Folia Quaternaria, 2020, Vol. 88 (2020), s. 79-92
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/21995923FQ.20.005.13194