Misja i cele czasopisma

Czasopismo „Folia Quaternaria” publikuje oryginalne prace poświęcone badaniom okresu czwartorzędowego, przede wszystkim na terenie Polski. Przyjmowane są oryginalne prace naukowe dotyczące różnych zagadnień czwartorzędu (archeologia, geologia, paleobotanika, paleogeografia, paleozoologia, sedymentologia oraz metody pomiaru wieku).