Rada naukowa

Prof. dr Stefan W. Alexandrowicz – Wydział IV Przyrodniczy, Polska Akademia Umiejętności, Kraków

Prof. dr Sylwester Czopek – Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Prof. dr Leszek Marks – Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr Leszek Starkel – Wydział IV Przyrodniczy, Polska Akademia Umiejętności, Kraków; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Kraków