Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
prof. dr Marek Krąpiec – Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków

Sekretarz redkacji
dr Magdalena Moskal-del Hoyo – Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków

Redaktorzy
prof. dr Krzysztof Borówka – Instytut Nauk o Morzu i Środowisku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

dr Krzysztof Dudek – Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków

prof. dr Janusz K. Kozłowski – Wydział II Historyczno-Filozoficzny, Polska Akademia Umiejętności, Kraków

prof. dr Henryk Kubiak – Komisja Paleogeografii Czwartorzędu, Polska Akademia Umiejętności, Kraków

dr hab. Włodzimierz Margielewski – Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków

prof. dr Adam Walanus – Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków

prof. dr Krystyna Wasylikowa – Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków