Recenzenci

Tom 89/90 (2021/2022)

dr hab. Monika Badura, prof. UG  –  Katedra Ekologii Roślin, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

dr Marek Chłodnicki  –  Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań

dr Maciej Dębiec  –  Katedra Archeologii Pradziejowej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

dr Jacek Górski  – Instytut Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie;  Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Kraków

dr Małgorzata Kaczanowska  –  Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Kraków

dr hab. Maria Lityńska-Zając, prof. PAN  –  Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, Polska Akademia Nauk, Kraków

dr hab. Piotr Włodarczak, prof. PAN  –  Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, Polska Akademia Nauk, Kraków   

 

Tom 88 (2020):

dr hab. Jacek Forysiak – Katedra Geologii i Geomorfologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź

dr Nino Jakeli – Georgian National Museum, Institute of Paleoanthropology and Paleobiology, Tbilisi, Gruzja

dr hab. Jerzy Libera – Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

dr hab. Marek Nowak – Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. dr Andrzej Pelisiak – Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

dr hab. Zbigniew Rdzany – Katedra Geografii Fizycznej, Uniwersytet Łódzki, Łódź

dr Magdalena Sudoł-Procyk –Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

dr hab. Jarosław Wilczyński – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk, Kraków

dr hab. Andrzej Wiśniewski –Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

dr Barbara Witkowska – Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, KrakówTom 87 (2019):

Dr hab. Agnieszka Czekaj-Zastawny

Dr Małgorzata Kaczanowska

Dr Bernadeta Kufel-Diakowska

Dr hab. Maria Lityńska-Zając

Dr hab. Aldona Mueller-Bieniek

Dr hab. Marek Nowak

 

Tom  86 (2018):

dr habil. Agnieszka Czekaj-Zastawny (Poland)

dr habil. Gábor Kalla (Hungary)

dr Lucy Kubiak-Martens (the Netherlands)

dr habil. Zsolt Mester (Hungary)

dr Adéla Pokorná (Czech Republic)

prof. dr habil. Pál Raczky (Hungary)

dr habil. Andrzej Wiśniewski (Poland)

prof. dr habil. Paweł Valde-Nowak (Poland)

 

Tom 85 (2017):

dr M. Bogdasarov (Belarus)

dr hab. P. Gębica (Poland)

dr L. Kalnina (Latvia)

dr H. Knutsson (Sweden)

prof. dr E. Kvavadze (Georgia)

dr hab. J. Libera (Poland)

dr hab. A. Noryśkiewicz (Poland)

dr L. Olexa (Slovakia)

dr hab. J. Rodzińska-Nowak (Poland)

dr hab. J. Tomczyk (Poland)

 

Tom 84 (2016):

Prof. dr E. Badal, Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Universitat de València (Department of Prehistory, Archaeology and Ancient History, University of Valencia, Valencia, Spain)

Dr  Z. Mester, Régészettudományi Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Institute of Archaeological Sciences, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary)

Dr hab. A. Mueller-Bieniek, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk (W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

Dr hab. M. Nowak, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Archaeology, Jagiellonian University, Kraków, Poland)

Dr S. Siklósi, Régészettudományi Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Institute of Archaeological Sciences, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary)

Dr J. Wilczyński, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, Polska Akademia Nauk (Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland)

 

Tom 83 (2015):

dr hab. Piotr Gębica (Katedra Geografii, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

prof. dr Kazimierz Klimek (Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk)

dr hab. Włodzimierz Margielewski (Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk)

prof. dr Leszek Starkel(Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Zakład Badań Geośrodowiska, Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Izabela Bojakowska (Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie)

dr hab. Tomasz Kalicki, prof. UJK (Zakład Geomorfologii, Geoarcheologii i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr Michał Woszczyk (Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Sergiej Bortnyk