Kontakt

Adres Redakcji

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
e-mail: fq.redakcja@pau.krakow.pl

Wydawnictwo i dystrybucja wersji papierowej

Polska Akademia Umiejętności
ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
e-mail: wydawnictwo@pau.krakow.pl
www.pau.krakow.pl