Kontakt

Adres Redakcji
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
e-mail: fq.redakcja@pau.krakow.pl

Wydawnictwo i dystrybucja wersji papierowej
Polska Akademia Umiejętności
ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
e-mail: wydawnictwo@pau.krakow.pl
www.pau.krakow.pl