Wzory umów dla Autorów

Uzupełnioną i wydrukowaną umowę, z własnoręcznym podpisem Autora, proszę odesłać:

a) w formie papierowej na adres:
Polska Akademia Umiejętności – Wydawnictwo, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków

b) w formie elektronicznej, jako skan podpisanego wydruku,
na adres email: fq.redakcja@pau.krakow.pl

Umowa wydawnicza:    Plik PDF

Umowa wydawnicza w języku angielskim:   Plik PDF


Formularz Recenzji   PDF file  |    Doc file