Folia Quaternaria

Redaktor naczelny: Marek Krąpiec

„Folia Quaternaria” jest czasopismem naukowym związanym z Komisją Paleogeografii Czwartorzędu, która działa przy Wydziale IV Przyrodniczym Polskiej Akademii Umiejętności. Zeszyty ukazują się raz w roku. „Folia Quaternaria” jest kontynuacją serii wydawniczej „Starunia”, której 30 zeszytów ukazało się w latach 1934–1953 nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. Zeszyty 1–63 „Folia Quaternaria” wydane zostały przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1960–1992. Począwszy od zeszytu 64, wydawnictwo jest własnością Komisji Paleogeografii Czwartorzędu. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim.

Zawartość czasopisma jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)

ISSN 0015-573X
e-ISSN 2199-5915
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Folia Quaternaria, 2021-22, Vol. 89-90 (2021/2022)

Redaktor naczelny: Marek Krąpiec
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Remains of a Late Neolithic settlement from site 7 in Krzyż Wielkopolski 7

Folia Quaternaria, 2021-22, Vol. 89-90 (2021/2022), s. 5–18
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/21995923FQ.22.001.17061

Archaeological and archaeobotanical data from Malice and Lengyel culture site no. 8 in Kraków-Górka Narodowa (Southern Poland)

Folia Quaternaria, 2021-22, Vol. 89-90 (2021/2022), s. 19–38
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/21995923FQ.22.002.17062

Mierzanowice culture site in Dobranowice Kraków district

Folia Quaternaria, 2021-22, Vol. 89-90 (2021/2022), s. 39–54
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/21995923FQ.22.003.17063

Studies of plant impressions preserved on daub excavated at the archaeological sites of the Western Desert in the area of Nabta Playa and Bargat El-Shab

Folia Quaternaria, 2021-22, Vol. 89-90 (2021/2022), s. 55–64
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/21995923FQ.22.004.17064