Geoinformatica Polonica Prace Komisji Geoinformatyki

Redaktor naczelny: Jadwiga Maciaszek

Na łamach "Geoinformatica Polonica" publikowane są zarówno oryginalne jak i przeglądowe artykuły z zakresu szeroko pojętej geoinformatyki. Ta dziedzina nauki, operująca danymi geoprzestrzennymi, łączy, lub też posiada obszary wspólne z klasycznymi już naukami o Ziemi, takimi jak geologia, geofizyka, geodezja, kartografia, górnictwo, inżynieria środowiska, techniki kształtowania powierzchni Ziemi.

ISSN 1642-2511
e-ISSN 2199-5923
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Geoinformatica Polonica, Vol. 19 (2020)

Redaktor naczelny: Jadwiga Maciaszek
Opublikowano online: 22 października 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Spatial relations between the field of play for team sports and the target. Case study: football

Geoinformatica Polonica, Vol. 19 (2020), s. 7-18
Data publikacji online: 22 października 2020
DOI 10.4467/21995923GP.20.001.12822

Theoretical arc of goalkeeper position in team sports. Case study: football

Geoinformatica Polonica, Vol. 19 (2020), s. 19-29
Data publikacji online: 22 października 2020
DOI 10.4467/21995923GP.20.002.12823

Horizontal strains over the length of single section of observation line – problem analysis

Geoinformatica Polonica, Vol. 19 (2020), s. 31-35
Data publikacji online: 22 października 2020
DOI 10.4467/21995923GP.20.003.12824

Identification of theoretical parameters used to forecast underground mining impacts to implement long-terms forecasts of underground mining impacts – case study

Geoinformatica Polonica, Vol. 19 (2020), s. 37-48
Data publikacji online: 22 października 2020
DOI 10.4467/21995923GP.20.004.12825

Analysis of the availability of spatial datasets defined by the 3rd annex of the INSPIRE directive in Poland

Geoinformatica Polonica, Vol. 19 (2020), s. 49-58
Data publikacji online: 22 października 2020
DOI 10.4467/21995923GP.20.005.12826

The use of video camera to create metric 3D model of engineering objects

Geoinformatica Polonica, Vol. 19 (2020), s. 59-71
Data publikacji online: 22 października 2020
DOI 10.4467/21995923GP.20.006.12827

The Sky Disk of Nebra Reveals Its Secrets

Geoinformatica Polonica, Vol. 19 (2020), s. 73-80
Data publikacji online: 22 października 2020
DOI 10.4467/21995923GP.20.007.13072

Irregularity of Post Mining Deformations as Indicator Revealing Effects of Processes of Unknown Origin in Area of Bochnia

Geoinformatica Polonica, Vol. 19 (2020), s. 81-93
Data publikacji online: 22 października 2020
DOI 10.4467/21995923GP.20.008.13073

The Apparent Displacement Method as a Tool in Leveling Data Processing Applied for Validated Determination of Ground Deformation

Geoinformatica Polonica, Vol. 19 (2020), s. 95-105
Data publikacji online: 22 października 2020
DOI 10.4467/21995923GP.20.009.13074

Sulphur Mine “Piaseczno” – vol. 1. Historical Query of 1958–2012, Geology and Hydrology of the Mine Region, Reclamation

Geoinformatica Polonica, Vol. 19 (2020), s. 107-129
Data publikacji online: 22 października 2020
DOI 10.4467/21995923GP.20.010.13075