Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

„Gdańskie Studia Azji Wschodniej” są półrocznikiem naukowym wydawanym od 2012 r. w ramach działalności Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to jedno z dwóch wiodących w Polsce czasopism naukowych poświęconych krajom Azji Wschodniej, głównie Chinom, Japonii i obu Koreom, ale też innym państwom regionu.

Tematyka artykułów naukowych dotyczy wszystkich aspektów związanych z badaniem i przybliżaniem tych państw, tj. przede wszystkim prawa, państwowości, polityki, gospodarki, ekonomii, historii, kultury, filozofii i literatury. Kryterium doboru artykułów nie jest więc dziedzina nauki, ale temat związany z regionem Azji Wschodniej. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny i celem redakcji tego półrocznika jest przybliżanie zarówno polskim, jak i zagranicznym czytelnikom krajów Azji Wschodniej, a także popularyzacja za granicą dorobku naukowego polskich autorów na podjęte tematy. Głównym założeniem jest jednak wymiana myśli pomiędzy naukowcami z Polski i zagranicy, popularyzacja prowadzonych na temat Azji Wschodniej badań przyczynia się do nawiązania kontaktów z naukowcami z Azji Wschodniej i jest doskonałym punktem wyjścia do współpracy.
 
Redakcja czasopisma jako podstawowy cel wyznaczyła sobie poszerzanie kontaktów z naukowcami z zagranicy, szczególnie z Azji Wschodniej, a także umiędzynarodowienie czasopisma. By zrealizować ten cel, w 2019 r. oraz w 2020 r. planowane jest wydanie po jednym zeszycie czasopisma w całości w j. angielskim. W 2019 r. w j. angielskim ukaże się z. 15, w roku 2020 w j. angielskim ukaże się z. 17. W z. 16 (2019) i z. 18 (2020) również część artykułów ukaże się w j. angielskim. Zapraszamy do składania artykułów do naszego czasopisma.
 
GSAW znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 40 punktów oraz jest indeksowane w ośmiu bazach naukowych: ERIH PLUS, EBSCO, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus, Google Scholar, PBN / POLO-Index, WorldCat.
 
 

W latach 2022–2024 wydawanie „Gdańskich Studiów Azji Wschodniej” jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Łączna wartość dofinansowania wynosi 64 240,00 zł. Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.


ISSN 2084-2902
e-ISSN 2353-8724
Punkty MEiN: 2019: 20 | 2021: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Opublikowano online: grudzień 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Center for East Asian Studies of the University of Gdańsk (2007–2022)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 7-23
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.036.17008

Prawne aspekty badań genomicznych i biobankowania w regionie Azji Wschodniej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 24-41
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.037.17009

Frazeologizmy z komponentem świnia w języku polskim i chińskim

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 42-55
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.038.17010

Miasto graniczne Shen Congwena jako przykład heterotopii kompensacji

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 56-66
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.039.17011

Komodyfikacja krwi w wybranych utworach chińskiej literatury współczesnej na przykładzie Kronik sprzedawcy krwi Yu Hua oraz Snu wioski Ding Yana Lianke

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 67-78
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.040.17012

Sic itur ad astra – wyścig Chin o dominację ekonomiczną i technologiczną w przestrzeni kosmicznej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 79-92
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.041.17013

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w postępowaniach sądowych na przykładzie Chin i Estonii

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 93-106
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.042.17014

Jak wygląda prawna ochrona fashion designu w Chińskiej Republice Ludowej?

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 107-119
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.043.17015

Kult Awashimy i jego zawiązki z kobiecą cielesnością

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 120-138
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.044.17016

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna mocarstwem jądrowym

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 139-148
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.045.17017

Korean regulation of the Shutdown Law (셧다운제), and the issue of minors using electronic games and social media

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 149-168
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.046.17018

Legal regime for the protection of cultural heritage in India

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 169-182
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.047.17019

Zapomniana czy przejęta wojna? Uwagi wokół książki Davida Cheng Changa The Hijacked War. The Story of Chinese POWs in the Korean War

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 183-194
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.048.17020

Recenzje

Peter Frankopan, Nowe jedwabne szlaki. Teraźniejszość i przyszłość świata, tłum. P. Tarczyński i S. Żuchowski, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2021, ss. 348

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 195-198
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.049.17021

Sprawozdania

InlanDimensions International Arts Festival 2022, Gdański Teatr Szekspirowski, 18–25 września 2022 r.

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 22, s. 199-201
Data publikacji online: 21 grudnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.050.17022