Gdańskie Studia Azji Wschodniej

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

„Gdańskie Studia Azji Wschodniej” są półrocznikiem naukowym wydawanym od 2012 r. w ramach działalności Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to jedno z dwóch wiodących w Polsce czasopism naukowych poświęconych krajom Azji Wschodniej, głównie Chinom, Japonii i obu Koreom, ale też innym państwom regionu.

Tematyka artykułów naukowych dotyczy wszystkich aspektów związanych z badaniem i przybliżaniem tych państw, tj. przede wszystkim prawa, państwowości, polityki, gospodarki, ekonomii, historii, kultury, filozofii i literatury. Kryterium doboru artykułów nie jest więc dziedzina nauki, ale temat związany z regionem Azji Wschodniej. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny i celem redakcji tego półrocznika jest przybliżanie zarówno polskim, jak i zagranicznym czytelnikom krajów Azji Wschodniej, a także popularyzacja za granicą dorobku naukowego polskich autorów na podjęte tematy. Głównym założeniem jest jednak wymiana myśli pomiędzy naukowcami z Polski i zagranicy, popularyzacja prowadzonych na temat Azji Wschodniej badań przyczynia się do nawiązania kontaktów z naukowcami z Azji Wschodniej i jest doskonałym punktem wyjścia do współpracy.
 
Redakcja czasopisma jako podstawowy cel wyznaczyła sobie poszerzanie kontaktów z naukowcami z zagranicy, szczególnie z Azji Wschodniej, a także umiędzynarodowienie czasopisma. By zrealizować ten cel, w 2019 r. oraz w 2020 r. planowane jest wydanie po jednym zeszycie czasopisma w całości w j. angielskim. W 2019 r. w j. angielskim ukaże się z. 15, w roku 2020 w j. angielskim ukaże się z. 17. W z. 16 (2019) i z. 18 (2020) również część artykułów ukaże się w j. angielskim. Zapraszamy do składania artykułów do naszego czasopisma.
 
GSAW znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 40 punktów oraz jest indeksowane w ośmiu bazach naukowych: ERIH PLUS, EBSCO, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus, Google Scholar, PBN / POLO-Index, WorldCat.
 
 

W latach 2022–2024 wydawanie „Gdańskich Studiów Azji Wschodniej” jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Łączna wartość dofinansowania wynosi 64 240,00 zł. Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym.


ISSN 2084-2902
e-ISSN 2353-8724
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Gdański

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Opublikowano online: grudzień 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Setna rocznica urodzin wiernego psa Hachikō

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 7-16
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.020.19015

Kenya Hara – wystawa jako nośnik wiedzy

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 17-39
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.021.19016

Japanese poems as magical formulas: Unveiling the connection to female physiology

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 40-55
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.022.19017

A comparative analysis of the legal term “age of majority” in Japan and in France

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 56-66
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.023.19018

Wolność twórcza a prawo autorskie: doujinshi we współczesnej Japonii

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 67-79
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.024.19019

O zniesławieniu zmarłych w prawie japońskim

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 80-94
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.025.19020

Law in Imperial China in the research of Father Professor Antoni Kość SVD

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 95-107
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.026.19021

Wymiana literacka między Chinami a Polską: przegląd i perspektywy

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 108-124
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.031.19022

Międzysektorowe powiązania produkcyjne Europy Środkowej i Wschodniej z Chinami po wprowadzeniu Cyfrowego Jedwabnego Szlaku

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 125-142
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.027.19023

Miękka siła Chin. Wpływ soft power na wizerunek Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 143-164
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.028.19024

Strategie innowacji produktowych chińskich producentów na rynku samochodów elektrycznych

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 165-180
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.029.19025

Możliwości utrzymywania stosunków dyplomatycznych z Tajwanem z uwzględnieniem kontekstu prawnego, gospodarczego i politycznego

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 181-199
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.030.19026

Analiza leksyki socjolektalnej języka tajwańskich influencerów urodowych

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 200-214
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.032.19027

Transkulturowe znaczenie ksiąg ubioru na przykładzie hiszpańskiego Boxer Codex w nowożytnej Europie

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 215-236
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.033.19028

Królestwo Goryeo wobec najazdu mongolskiego w XIII wieku

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 237-251
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.036.19029

Miejsca i przestrzenie indonezyjskiego teatru śmierci

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 252-276
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.034.19030

Współczesna sytuacja sanskrytu

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2023, Zeszyt 24, s. 277-282
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/23538724GS.23.035.19031