Gdańskie Studia Azji Wschodniej,2013, Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Rok wydania: 2013

Artykuły

Sortuj według

Proces przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym dla Dalekiego Wschodu i jego miejsce w świadomości historycznej Japończyków

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 4 , s. 7-49
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.012.2058

Zagłada floty lotniskowców jako przyczyna upadku Japonii .

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 4 , s. 50-71
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.013.2059

Zmiany w kulcie zmarłych w Japonii na przykładzie święta bon

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 4 , s. 72-86
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.014.2060

W poszukiwaniu duchowości Dalekiego Wschodu – synkretyczna wizja filmu Only God Forgives na tle twórczości Nicolasa Windinga Refna

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 4 , s. 87-104
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.015.2061

Chińska herbata (中国茶)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 4 , s. 105-111
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.016.2062

Zawiłe dzieje „korzenia życia”: od cesarskiej alkowy do koncernów farmaceutycznych

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 4 , s. 112-125
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.017.2063

Zarys rozwoju metra na kontynencie azjatyckim ze szczególnym uwzględnieniem Chin na tle reszty świata

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 4 , s. 126-138
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.018.2064

Tożsamość Koreańczyków z północy – uwagi wstępne

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 4 , s. 139-150
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.019.2065

Transformacja sektora finansowego Wietnamu

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 4 , s. 151-163
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.020.2066

Azja Wschodnia na tzw. Liście UNESCO „Pamięć Świata” (komunikat)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 4 , s. 164-167
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.021.2067

Próby studenckie

Przywództwo polityczne – przykład Chińskiej Republiki Ludowej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 4 , s. 168-178
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.022.2068

Chińska droga ku mocarstwowości – uwagi wstępne

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2013, Zeszyt 4 , s. 179-186
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/23538724GS.13.023.2069

Recenzje

Sprawozdania