Gdańskie Studia Azji Wschodniej,2015, Zeszyt 7

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Rok wydania: 2015

Wykład

Sortuj według

Obraz Chin we współczesnej twórczości księdza-poety Wiesława Rodzewicza (wykład wygłoszony z okazji jubileuszu prof. Yi Lijun, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, 6 grudnia 2014 r.)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 7-14
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.001.3599

Artykuły

Jedwabne Szlaki i inżynier Kazimierz Grochowski

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 15-40
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.002.3600

Dzieje haftu na Jedwabnym Szlaku

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 41-54
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.003.3601

Chiny na rozdrożu – wyzwania i problemy nowych władz ChRL

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 55-70
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.004.3602

System bankowy Chińskiej Republiki Ludowej – wybrane aspekty

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 71-80
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.005.3603

Why Chinese people do not hug? A short treatise about Chinese rituals

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 81-91
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.006.3604

Udział lotniskowców Połączonej Floty w bitwie pod Midway 4–6 czerwca 1942 r. – złamanie morskiej potęgi Japonii

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 92-105
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.007.3605

Między prawem a kulturą – kilka uwag na temat recepcji zachodnich rozwiązań prawnych na japoński grunt społeczno-kulturowy

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 106-120
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.008.3606

Aktualne problemy ochrony praw człowieka w Indiach – orientacja seksualna i tożsamość płciowa

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 121-134
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.009.3607

Tagoriański świat zwierząt w idei empatycznej miłości jako urzeczywistnienia dharmy

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 135-148
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.010.3608

Islam a początki ruchów niepodległościowych w Indonezji

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 149-158
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.011.3609

Próby studenckie

Zarys historii mangi

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 159-173
Data publikacji online: 9 czerwca 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.012.3610

Recenzje

RECENZJE: Comparative Constitutional Law in Asia, red. R. Dixon, T. Ginsburg; Huang Lihai, Kto biega jeszcze szybciej niż błyskawica, przeł. Wu Lan

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 7, s. 174-181
Data publikacji online: 9 czerwca 2015

Sprawozdania