Gdańskie Studia Azji Wschodniej,2015, Zeszyt 8

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Rok wydania: 2015

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Edward Kajdański – dyplomata, dziennikarz, pisarz i malarz

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 9-30
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.013.4209

O mojej współpracy z Edwardem Kajdańskim

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 31-37
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.014.4210

Jubilat w oczach przyjaciół z Chin

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 38-41
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.015.4211

卜弥格与南明王朝文献考辨

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 42-66
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.016.4212

Obraz Chin w De Christiana expeditione apud Sinas suscepta, czyli jezuickie widzenie Państwa Środka w XVII wieku

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 67-79
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.017.4213

Orientalizująca moda między Wschodem a Zachodem – krótki zarys mody w Harbinie

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 80-88
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.018.4214

Rewolucja 1917 r. w strefie wywłaszczonej Kolei Wschodniochińskiej w Harbinie

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 91-103
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.019.4215

Tybet a komunistyczne Chiny (1949–1951)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 104-126
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.020.4216

Harmonia jako naczelna zasada chińskiego porządku prawnego – wstęp do rozważań

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 127-135
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.021.4217

Analiza komunikatu IV plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin XVIII kadencji – zarys problematyki

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 136-141
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.022.4218

Rola Chin we współczesnej globalnej gospodarce

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 142-151
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.023.4219

Kształtowanie się wskaźnika HDI w Chinach w latach 1980–2013 na tle pozostałych krajów BRICS

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 152-162
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.024.4220

China’s automobile industry: development, policies, internationalization

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 163-172
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.025.4221

Potencjał konkurencyjności chińskich firm sektora Internetu

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 173-183
Data publikacji online: 18 listopada 2015
DOI 10.4467/23538724GS.15.026.4222

Recenzje

RECENZJE: Aleksandra Kajdańska, Edward Kajdański, Jedwab. Szlakami dżonek i karawan; Edward Kajdański, Wspomnienia z mojej Atlantydy

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 184-187
Data publikacji online: 18 listopada 2015

Sprawozdania

Aneks

Nieśmiertelny Czang Muhang, czyli rzecz o wojnie sprawiedliwych bokserów przeciw zamorskim najeźdźcom i zdradzie cesarzowej Ci Xi

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 195-202
Data publikacji online: 18 listopada 2015

Rekonstrukcja losów pewnej polskiej rodziny w Harbinie (1922–1949)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2015, Zeszyt 8, s. 203-207
Data publikacji online: 18 listopada 2015