Gdańskie Studia Azji Wschodniej,2016, Zeszyt 9

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Rok wydania: 2016

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Ogura Hyakunin-isshu w kaszubskim przekładzie Witolda Bobrowskiego

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 7-14
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/23538724GS.16.001.5004

Podróż w poszukiwaniu wiedzy – Szkic o misji Iwakury Tomomi

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 15-26
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/23538724GS.16.002.5005

Udział japońskiej połączonej floty w bitwie pod Savo 8–9 sierpnia 1942 r.

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 27-39
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/23538724GS.16.003.5006

Kierunki polityki bezpieczeństwa Japonii pod przywództwem premiera Shinzō Abe w latach 2006–2007 oraz po roku 2012

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 40-50
Data publikacji online: 19 maja 2016
DOI 10.4467/23538724GS.16.004.5007

Rozważania o krajobrazie kulturowym Japonii

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 51-62
Data publikacji online: 19 maja 2016
DOI 10.4467/23538724GS.16.005.5008

Udział Polaków w budowie i organizacji Kolei Wschodniochińskiej. Wspomnienia inż. Stefana Offenberga

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 63-89
Data publikacji online: 19 maja 2016
DOI 10.4467/23538724GS.16.006.5009

China and New International Order: thoughts and practice of justice

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 90-104
Data publikacji online: 19 maja 2016
DOI 10.4467/23538724GS.16.007.5010

Wykonywanie zawodów prawniczych w świetle ustawodawstwa chińskiego

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 105-122
Data publikacji online: 19 maja 2016
DOI 10.4467/23538724GS.16.008.5011

Miękka siła jako narzędzie polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej i Republiki Korei

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 123-138
Data publikacji online: 19 maja 2016
DOI 10.4467/23538724GS.16.009.5012

Korean legal thought under Yi dynasty as a reflection of Confucian worldview adopted in early Joseon period: Chinese influence, Korean ideology

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 139-152
Data publikacji online: 19 maja 2016
DOI 10.4467/23538724GS.16.010.5013

Zapożyczenia z języków Azji Wschodniej w angielszczyźnie potocznej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 153-166
Data publikacji online: 19 maja 2016
DOI 10.4467/23538724GS.16.011.5014

Chińskie sztuki walki w Chenjiagou – refleksje z wypraw do źródeł powstania stylu Chen Tai Chi Chuan

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 167-178
Data publikacji online: 19 maja 2016
DOI 10.4467/23538724GS.16.012.5015

Recenzje

Recenzje

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 178-188
Data publikacji online: 19 maja 2016

Sprawozdania

Sprawozdania

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2016, Zeszyt 9, s. 189-200
Data publikacji online: 19 maja 2016