Gdańskie Studia Azji Wschodniej,2020, Zeszyt 17

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Rok wydania: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Comparative review of private international law in Japan

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 7-26
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.015.12133

Between eclecticism and uniqueness: A few remarks on constitutional systems of ASEAN countries from the perspective of a Polish comparative constitutionalist

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 27-41
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.017.12135

Arbitraż w Chinach – uwagi wstępne

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 42-52
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.016.12134

Odpowiedzialność za błąd w sztuce medycznej w systemie prawnym Chińskiej Republiki Ludowej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 53-73
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.019.12137

Mechanizm zadań zleconych w prawie samorządu terytorialnego Polski i Japonii – rozważania komparatystyczne

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 74-86
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.020.12138

Konkurencyjność państw Azji Centralnej w ich relacjach handlowych z Unią Europejską i Chinami

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 87-102
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.023.12141

Umowy gospodarcze UE – Wietnam – analiza ekonomicznych i prawnych stosunków pomiędzy stronami

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 103-124
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.018.12136

Ewolucja globalnej nierównowagi płatniczej w pokryzysowej gospodarce światowej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 125-144
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.022.12140

Rola Inicjatywy Pasa i Szlaku w reformie systemu globalnego zarządzania

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 145-157
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.024.12142

Motywy i uwarunkowania chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 158-173
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.025.12143

Zachowania konsumentów w Chinach w warunkach epidemii COVID-19

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 174-185
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.026.12144

Pochodne instrumenty finansowe notowane na Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 186-199
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.021.12139

Próby studenckie

Środki ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury w Chińskiej Republice Ludowej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 200-218
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.027.12145

Recenzje

Recenzje

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, s. 219-227
Data publikacji online: 8 czerwca 2020
DOI 10.4467/23538724GS.20.028.12146