Gdańskie Studia Azji Wschodniej,2021, Zeszyt 19

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Rok wydania: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Chińskie nauki o drodze i dążeniu do doskonałości

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 7-12
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.046.13486

Po co nam Chiny? Część 1: Incydentalność relacji polsko-chińskich przed 1949 r.

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 13-31
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.047.13487

Chińska medycyna sądowa – od starożytności do wieków średnich. Rys historyczno-prawny

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 32-44
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.048.13488

Chinese women in the late Qing period: Reading through Guido Amedeo Vitale’s Chinese Folklore: Pekinese Rhymes

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 45-63
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.049.13489

Rynek wydawniczy literatury dziecięcej i młodzieżowej w nowych Chinach

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 64-83
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.050.13490

Różnice komunikacji niewerbalnej w Polsce i Chinach

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 84-96
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.051.13491

Od „Made in China” do „Created in China” – droga Chin do supremacji innowacyjnej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 97-115
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.052.13492

Cyfrowy Jedwabny Szlak i wzrastające znaczenie Chińskiej Republiki Ludowej w rywalizacji o technologiczne przywództwo na świecie

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 116-131
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.053.13493

Product promotional strategies on a Chinese shopping website: The multimodal fusion model

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 132-151
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.054.13494

W pułapce pragnień. Twórcza autonomia dorobku reżyserskiego Kang-shenga Lee. Refleksje na tle filmografii Ming-lianga Tsaia

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 152-163
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.055.13495

Możliwości zastosowania azjatyckiego modelu rozwojowego w wybranych krajach Azji Południowo-Wschodniej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 164-180
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.056.13496

Yanagita Kunio (1875–1962). Pionier japońskich badań folklorystycznych

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 181-195
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.057.13497

Chūya Nakahara jako twórca japońskiego sonetu: perspektywy przekładu

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 196-208
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.058.13498

Koreańska fala, czyli wpływ i rozprzestrzenianie się kultury koreańskiej w krajach europejskich i amerykańskich

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 209-218
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.059.13499

Wybrane komponenty współczesnej mentalności koreańskiej związane z grzecznością

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 219-231
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.060.13500

Polityka, erotyka, egzotyka. Kamienne tablice Petelskich

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 232-247
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.061.13501

In Memoriam

Krzysztof Gawlikowski (1940–2021)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 263-266
Data publikacji online: 23 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.064.13504

Adam Zagajewski (1945–2021)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 267-269
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.065.13505

Sprawozdania

Na jedwabnym szlaku inkrustowanym bursztynem, czyli o pracy, przyjaźni, fascynacji i egzotyce. Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Chinami w pierwszym 20-leciu XXI wieku

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, s. 248-262
Data publikacji online: 26 kwietnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.20.062.13502