Product promotional strategies on a Chinese shopping website: The multimodal fusion model

Li-Chi Chen,

Khrystyna Hertsiuk

Abstrakt

Strategie promocji produktów na stronie chińskiego sklepu internetowego: model fuzji multimodalnej

Zakupy online, jako forma elektronicznego handlu, pozwalają kupującym na bezpośredni zakup produktu lub usługi od sprzedawcy bądź sklepu internetowego za pomocą przeglądarki internetowej. W artykule porównano sto reklam ubrań z chińskiego portalu zakupowego Taobao (taobao.com), zawierających obraz/obrazy oraz tekst, co miało na celu ukazanie i wyjaśnienie, jak sprzedawcy i sklepy internetowe reklamują swoje produkty. Za analityczną ramę posłużył model fuzji multimodalnej, w którym łączą się tryby konceptualne, wizualne i werbalne. Dokonując analizy danych, zaobserwowano cztery strategie lingwistyczne używane przez sprzedawców na Taobao w celu promocji produktów. Są to: 1) wyrażanie bliskości i solidarności z obecnymi i przyszłymi klientami; 2) odwoływanie się do poczucia humoru; 3) sugerowanie korzyści wynikłych z zakupu produktu; oraz 4) podkreślanie zalet produktu. W celu wyrażenia bliskości i solidarności z obecnymi i przyszłymi klientami używane są zaimki osobowe oraz pytania. Humor tworzony jest za pomocą epizodyzacji i neologizmów. Aby zasugerować korzyści wynikające z zakupu, sprzedawcy stosują implikacje i neologizmy. Zaobserwowano także, że sprzedawcy, aby podkreślić zalety produktu, stosują metafory, asercję oraz pośredniość.