Gdańskie Studia Azji Wschodniej,2021, Zeszyt 20

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Rok wydania: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Podstawowe aspekty wykładni prawa w chińskim porządku prawnym

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 7-22
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.003.14835

Prawna ochrona zwierząt w Chinach. Aspekty filozoficzne i prawne

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 23-37
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.004.14836

Restytucja dóbr kultury utraconych przez Chińską Republikę Ludową na przykładzie odzyskiwania brązowych głów zwierząt z Yuanming Yuan

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 38-54
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.005.14837

Wizerunek Chinek w wybranej polskiej prasie międzywojennej w latach 30. XX w

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 55-67
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.006.14838

Australijsko-chiński handel towarowy w kontekście RCEP i wojny handlowej – diagnoza i perspektywy rozwoju

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 68-97
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.001.14833

Postrzeganie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Chinach i Stanach Zjednoczonych

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 98-117
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.002.14834

Rozwój prawa japońskiego od początków państwowości Japonii do rozpoczęcia okresu Edo w 1603 r. Zarys zagadnień

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 118-142
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.009.14841

Ochrona zabytków archeologicznych w prawie japońskim

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 143-156
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.010.14842

Intangible cultural heritage in Japan

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 157-167
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.011.14843

Polityka abenomiki jako odpowiedź na problemy gospodarcze Japonii

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 168-186
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.008.14840

Labor market duality in Japan: A resilience perspective

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 187-207
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.007.14839

Początki nowoczesnej japońskiej literatury dziecięcej

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 208-222
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.012.14844

Osamu Tezuka w Polsce – popularność i znaczenie twórczości „boga mangi” na polskim rynku

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 223-234
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.013.14845

Nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwami z udziałem Skarbu Państwa w Korei Południowej i Singapurze w kontekście dyskusji dotyczącej reformy systemu nadzoru właścicielskiego w Polsce

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 235-249
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.014.14846

Próby studenckie

Inwazja japońska na Półwysep Koreański w latach 1592–1598 a roszczenia restytucyjne Koreańczyków

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 250-261
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.015.14847

Recenzje

The Economy and Business Environment of Vietnam, ed. Roderick Macdonald, Palgrave Macmillan 2020, pp. xv + 137

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 262-266
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.016.14848

Arkadiusz Jabłoński, Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2021, t. 1 (A–K, ss. 494), t. 2 (L–R, ss. 406), t. 3 (S–Z, ss. 394)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 20, s. 266-269
Data publikacji online: 16 grudnia 2021
DOI 10.4467/23538724GS.21.017.14849

Sprawozdania