Arkadiusz Jabłoński, Polski leksykon japońskich terminów gramatycznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2021, t. 1 (A–K, ss. 494), t. 2 (L–R, ss. 406), t. 3 (S–Z, ss. 394)

Krzysztof Olszewski

Abstrakt