Gdańskie Studia Azji Wschodniej,2022, Zeszyt 21

Redaktor naczelny: Kamil Zeidler
Sekretarz redakcji: Joanna Kamień
Rok wydania: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Premier Japonii Abe Shinzō jako światowy przywódca Wolnego i Otwartego Indo-Pacyfiku

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 7-26
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.019.16135

Intellectual Property Law in Japan. Contemporary trends and challenges

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 27-40
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.020.16136

Barbarzyńca za przepierzeniem. Przedstawienia Europejczyków na japońskich parawanach okresu nanban. Studium na przykładzie parawanu Kanō Naizena pt. Odjazd barbarzyńców z Południa

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 41-49
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.021.16137

Reformy polityczne i budowa praworządności w dobie informatyzacji

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 50-77
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.022.16138

Budowa nowej socjalistycznej kultury: mobilne zespoły projekcyjne jako narzędzie propagandy w Chińskiej Republice Ludowej w latach 1949–1966

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 80-94
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.023.16139

Curator Economy w Chinach – odpowiedź na specyfikę rynku czy zapowiedź nadchodzących zmian w światowym handlu elektronicznym?

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 95-112
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.024.16140

Format Quad jako narzędzie Stanów Zjednoczonych w rywalizacji z Chińską Republiką Ludową

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 113-128
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.025.16141

Analiza motywacji, problemów i potrzeb chińskich młodszych nauczycieli języka polskiego jako obcego

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 129-145
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.026.16142

Historyczne i kulturowe uwarunkowania picia alkoholu w Chinach

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 146-162
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.027.16143

Forma pisemna i elektroniczna umów w prawie singapurskim

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 163-179
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.028.16144

Organizacyjne aspekty stosunków międzynarodowych w turystyce na przykładzie aktywności Wietnamu w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 180-188
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.029.16145

Jakość życia a kultura na przykładzie wybranych państw Azji Wschodniej – Chin, Japonii, Korei Południowej i Hongkongu

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 189-202
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.030.16146

Różnice w kulturze i organizacji pracy na planie filmowym w Indiach i w Polsce. Przypadek tamilskiego filmu pt. Mersal

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 203-215
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.031.16147

In Memoriam

Yi Lijun (1934–2022)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 216-219
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.032.16148

Tadeusz Dmochowski (1962–2022)

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 221-224
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.033.16149

Recenzje

Izabela Plesiewicz-Świerczyńska, Od konfliktu do konfliktu. Relacje japońsko-amerykańskie 1853–1941 [From Conflict to Conflict. Japanese-American relations 1853–1941], Wydawnictwo Glow Book, Sieradz 2021, pp. 307

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 228-228
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI 10.4467/23538724GS.22.034.16150

Sprawozdania

Zrozumieć Chiny. Sytuacja geopolityczna Chin, jej konsekwencje dla Polski i polskiego biznesu. Seminarium naukowo-gospodarcze, Centrum Hevelianum, Gdańsk, 26 maja 2022 r.

Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2022, Zeszyt 21, s. 229-231
Data publikacji online: 29 sierpnia 2022
DOI DOI: 10.4467/23538724GS.22.035.16151