Peter Frankopan, Nowe jedwabne szlaki. Teraźniejszość i przyszłość świata, tłum. P. Tarczyński i S. Żuchowski, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2021, ss. 348

Marceli Hązła

Abstrakt