Wykorzystanie sztucznej inteligencji w postępowaniach sądowych na przykładzie Chin i Estonii

Marta Dargas-Draganik

Abstrakt

Using artificial intelligence in court proceedings based on the examples of China and Estonia

The greatest challenge related to using artificial intelligence systems in court proceedings is to create appropriate databases, and, even more, a black box, to understand the process of obtaining one and not another judgment with an algorithm. Simultaneously, regulations at both European and national levels will have to guarantee technological neutrality. In Poland, we are far from the system of internet courts that are operating in China. Based on the example of Estonia, however, we can see that the use of modern technologies in the justice system is possible and, most importantly, effective.

References

Bellon M., Szef technologicznego giganta: AI podzieli świat. Społeczeństwa bez niej będą biedniejsze i słabsze, https://businessinsider.com.pl/technologie/marc-benioff-ceo-salesforce-o-sztucznej-inteligencji/zx4tq1m (dostęp: 30.05.2021).

Burdo A., Why Atlanta ransomware attack should worry Philadelphians, „Philadelphia Business Journal”, 31.03.2018, https://www.bizjournals.com/philadelphia/news/2018/03/31/atlanta-ransomware-hack-philly-cyber-security.html (dostęp: 20.09.2022).

Grendys A., Elektroniczny sąd arbitrażowy dla przedsiębiorców dostanie wsparcie AI, 19.12.2019, https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/elektroniczny-sad-arbitrazowy-dla-przedsiebiorcow-dostanie-wsparcie-ai/ (dostęp: 11.05.2021).

Gutheil M., Liger Q., Heetman A., Eager J., Crawford M., Legal Frameworks for Hacking by Law Enforcement: Identification, Evaluation and Comparison of Practices, https://www.europarl.europa.eu/Reg-Data/etudes/STUD/2017/583137/IPOL_STU(2017)583137_EN.pdf (dostęp: 20.09.2022).

Gutowski M., Kardas P., Epidemia a digitalizacja działalności prawniczej – czyli o pożytkach i szkodach przyspieszonej cyfryzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości, „Palestra”, 4.06.2020, https://palestra.pl/pl/e-palestra/16/2020/epidemia-a-digitalizacja-dzialalnosci-prawniczej-czyli-o-pozytkach-i-szkodach-przyspieszonej-cyfryzacji-polskiego-wymiaru-sprawiedliwosci (dostęp: 29.05.2021).

Hakerzy zdobyli sąd, TVN24, 19.07.2008, https://tvn24.pl/polska/hakerzy-zdobyli-sad-ra65034-3712485 (dostęp: 20.09.2022).

Khomich A., Challenges For The IT Industry: Can Machine Algorithms Solve Moral And Justice Issues?, „Forbes”, 13.05.2021, https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2021/05/13/challenges-for-the-it-industry-can-machine-algorithms-solve-moral-and-justice-issues/?sh=14252217d81c (dostęp: 28.05.2021).

Lau M., China may become world’s first to bring AI to legalt system, https://www.inkstonenews.com/tech/china-may-become-worlds-first-bring-ai-legal-system/article/3125009 (dostęp: 24.05.2021).

Lau M., China’s courts use data analytics and blockchain evidence storage on the way to first AI-integrated legal system, https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3124815/chinas-courts-use-data-analytics-and-blockchain-evidence (dostęp: 19.05.2021).

Lynn B., Robot Justice: The Rise of China’s ‘Internet Courts’, https://learningenglish.voanews.com/a/robot-justice-the-rise-of-china-s-internet-courts-/5201677.html (dostęp: 10.05.2021).

Morris A., Ransomware Hack Disables Texas Supreme Court’s Website, 11.05.2020, https://www.law.com/texaslawyer/2020/05/11/ransomware-hack-disables-texas-supreme-courts-website/ (dostęp: 20.09.2022)

Numa A., Artificial intelligence as the new reality of e-justice, 27.04.2020, https://e-estonia.com/artificial-intelligence-as-the-new-reality-of-e-justice/ (dostęp: 20.09.2022).

Park J., Your Honor, AI, „Harvard International Review”, 3.04.2020, https://hir.harvard.edu/your-honor-ai/ (dostęp: 20.10.2022).

Pennsylvania Cyber Attacks, https://www.seculore.com/cyber-attacks-pennsylvania (dostęp: 20.09.2022).

Piesko M., O subtelnej różnicy między słabą a mocną wersją sztucznej inteligencji na przykładzie testu Turinga, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 2002, t. 31.

Płocha E.A., O pojęciu sztucznej inteligencji i możliwościach jej zastosowania w postępowaniu cywilnym, „Prawo w Działaniu” 2020, t. 44.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Monitoring trendów w innowacyjności – Raport 7, Warszawa 2019, https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/RAPORT_NSI_7_2019.pdf (dostęp: 24.05.2021).

Pussey A., Texas Court Administration Hacked in Ransomware Attack, The Texas Lawbook, 11.05.2020, https://texaslawbook.net/texas-supreme-court-hacked-in-ransomware-attack/(dostęp: 20.09.2022).

Rojszczak M., Prawne aspekty systemów sztucznej inteligencji – zarys problemu [w:] Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane, red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, Warszawa 2019.

Shaw J., Virus Forces Cautionary Shutdown of Philadelphia Court Systems, „The Philadelphia Inquirer”, 24.05.2019, https://www.govtech.com/security/Virus-Forces-Cautionary-Shutdown-of-Philadelphia-Court-Systems.html (dostęp: 20.09.2022).

Shaw R., Applications of Artificial Intelligence in the Judicial System, „The Legal Examiner”, 18.01.2020, https://affiliates.legalexaminer.com/technology/applications-of-artificial-intelligence-in-the-judicial-system/ (dostęp: 10.05.2021).

Tegmark M., Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji, tłum. T. Krzysztoń, Warszawa 2019.

Vasdani T., From Estonian AI judges to robot mediators in Canada, U.K., https://www.lexisnexis.ca/en-ca/ihc/2019-06/from-estonian-ai-judges-to-robot-mediators-in-canada-uk.page (dostęp: 19.05.2021).

Vasdani T., Robot justice: China’s use of Internet courts, https://www.lexisnexis.ca/en-ca/ihc/2020-02/robot-justice-chinas-use-of-internet-courts.page (dostęp: 5.05.2021).

Wachowska A., Kalinowski M., Odpowiedzialność za działania sztucznej inteligencji – jest projekt założeń unijnej regulacji, 18.06.2020, https://www.traple.pl/2020/06/18/odpowiedzialnosc-sztucznej--inteligencji-jest-projekt-unijnej-regulacji/#_edn2 (dostęp: 22.05.2021).

Widłak T., Robo-etyka cnót: o androidach, prawie i kształtowaniu ludzkiego charakteru [w:] Blade Runner. O prawach quasi-człowieka, red. K. Zeidler, Gdańsk 2021.

Zalewski T., Definicja sztucznej inteligencji [w:] Prawo sztucznej inteligencji, red. L. Lai, M. Świerczyński, Warszawa 2020.