Kenya Hara. Japońskie projektowanie graficzne, Muzeum Narodowe w Poznaniu, 24 marca – 30 lipca 2023 r. 

Kamil Zeidler,

Zofia Zeidler

Abstrakt