Afiliacja czasopisma

Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Właściciel:
Uniwersytet Gdański