Kontakt

Centrum Studiów Azji Wschodniej
Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 110
81-824 Sopot
http://csaw.ug.edu.pl/

e-mail: csaw@univ.gda.pl

WYDAWCA

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
http://wyd.ug.edu.pl

wydawnictwo@ug.edu.pl