Indeksacja w bazach danych

Czasopismo  znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 20 punktów. Jest indeksowane w następujących bazach danych:

ERIH PLUS

EBSCO

CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

CEEOL - Central and Eastern European Online Library

Index Copernicus ICV 2019 = 73.28

Google Scholar

PBN / POL-Index

WorldCat