Indeksacja w bazach danych

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych:

 

     ERIH PLUS

     CEEOL (Central and Eastern European  Online Library

     CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

     Index Copernicus International

     EBSCO:  Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)

     Biblioteka Nauki

 

Katalogi, bibliografie, wyszukiwarki naukowe:

     Arianta

     BASE

     Google Scholar

     MIAR

     SciLit

 

     Most Wiedzy

     WorldCat

     Zeitschriftendatenbank (ZDB)