International Business and Global Economy,2014, Tom 33

Redaktor naukowy: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
Rok wydania: 2014
Słowa kluczowe: globalization, horse industry, horse racing, Thoroughbred, hotels, environmental performance assessment systems, Poland, Lithuania, cooperation, driving forces, obstacles, customs, customs services, customs authority, simplification, flexibility, African countries, international trade, export structure, world prices, India, development, assistance, co-operation, external stability, current account deficit, international investment position, foreign trade, comparative advantage, international competitiveness, technological change, FDI inflows, crisis, Granger causality, customer loyalty, business models, electronic marketing, e-marketing environment, strategic groups, classification, large scale retailers, range of products, lean management, kaizen, standardization, visualization, multi-cultural mergers and acquisitions, M&Abenefits and risks, competitive position on the market, biggest global cases of M&A, micromultinationals, internationalization, Internet economy, expatriates, culture, culture shock, reverse culture shock, U-curve, competition, intercultural competence, multicultural environment, intercultural relations, foreign direct investment, cultural differences, international fair, targets for the participation, Polish exporters, customs control, e-customs services, authorised economic operator, inter-organizational relationships, transnational corporations, firm’s embeddedness, competitive advantage, international cooperation, success factors, Polish importers, country image, country-of-origin effect, competitiveness, open innovation, R&D internationalization, multinationals, innovation process, innovation, export, CIS, location advantage, developed countries, developing countries, enterprises with foreign capital, investment outlays, economic crisis, theory of enterprise, stakeholders, internationalization processes, de-internationalization, re-internationalization, quasi- -hierarchical linkages, transnational corporation, indices of internationalization, SME, government and EU policy for business enterprises, entrepreneurship, financial constraints, Payment service directive, credit transfer, SEPA, Express ELIXIR, China, emerging markets, stock market, market capitalization, market liquidity, international currency, emerging market economies, Germany, demographic, changes, public, finances, financialisation, financial sector, real sector, financial markets, Transatlantic Trade and Investment Partnership, agriculture, agri-food sector, trade liberalization, ASEAN countries, Global Trade Analysis Project, trilateral free trade agreement, Japan, Republic of Korea, crude, oil, financial, OPEC, economic integration, political federation, East African Community (EAC), international regional integration, customs union, the Eurasian Economic Community, Russian Federation, regionalism, transatlantic cooperation, business cycles, recession, SME sector, the customs service, common market, the freedom of products flow, safety of crossborder movement of goods, international migration, brain drain, brain loss, transnationalism, social integration JEL classification: P2, the structure of emigration, Baltic States, international tax competition, business taxes, Lithuania Klasyfikacja JEL:, food, food quality, quality schemes, European Union, EMU, euro adoption, long-term interest rate, convergence, euro, Polish economy, European Banking Union, Single Supervisory Mechanism, Single Resolution Mechanism, Single Bank Resolution Fund, Single Resolution Board, Eastern enlargement, empirical studies of trade, classification methods, global value chain (GVC), domestic value added in export, foreign value added in export, BITs, foreign direct investments, balance of payments transactions, other flows

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Tendencje i czynniki zmian międzynarodowej pozycji inwestycyjnej krajów Unii Europejskiej w latach 2000–2012

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 17–32
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.001.2386

Umowy inwestycyjne Unii Europejskiej i jej państw członkowskich – porównanie BIT i RTA

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 33–46
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.002.2387

Uczestnictwo Unii Europejskiej w globalnym łańcuchu wartości

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 47–61
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.003.2388

Wpływ akcesji krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej na strukturę wymiany handlowej ugrupowania

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 62–76
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.004.2389

Struktura i funkcjonowanie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w europejskiej unii bankowej

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 77–88
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.005.2390

Długoterminowa stopa procentowa jako wyznacznik konwergencji. Przypadek Polski

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 89–102
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.006.2391

Oczekiwane a rzeczywiste koszty i korzyści wstąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej – wybrane aspekty

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 103–112
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.007.2392

Systemy jakości żywności i inne formy wyróżnienia produktów wysokiej jakości w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 113–124
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.008.2393

Konkurencyjność systemu podatkowego Litwy na tle krajów Unii Europejskiej

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 125–139
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.009.2394

Trendy w emigracji siły roboczej krajów bałtyckich w latach 2003–2013

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 140–153
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.010.2395

Migracje polskiego personelu medycznego do Wielkiej Brytanii po 2004 r. i ich wpływ na społeczeństwa i gospodarki

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 154–165
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.011.2396

Obsługa celna i wprowadzanie towarów do obrotu na jednolitym rynku Unii Europejskiej – wybrane aspekty z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu towarowego

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 166–179
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.012.2397

Wpływ kryzysu na sektor MSP w krajach strefy euro w latach 2008–2011

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 180–195
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.013.2398

Umowa o Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską jako narzędzie międzynarodowej współpracy gospodarczej

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 199–213
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.014.2399

Podstawy i mechanizmy regionalizmu w postradzieckiej Azji Centralnej

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 214–226
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.015.2400

Zakres procesów integracyjnych w ramach Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 227–237
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.016.2401

Idea federacji politycznej w praktyce integracji państw Afryki Wschodniej

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 238–248
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.017.2402

 Pozycja OPEC na międzynarodowym rynku ropy naftowej w następstwie światowego kryzysu gospodarczego 2007/2008 +

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 249–261
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.018.2403

Multilateralny kontekst projektu trójstronnego porozumienia o wolnym handlu pomiędzy Chinami, Japonią i Republiką Korei

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 262–272
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.019.2404

Skutki potencjalnej liberalizacji  światowego handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego państw ASEAN

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 273–284
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.057.2686

Kwestie dotyczące rolnictwa w negocjacjach Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 285–296
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI DOI 10.4467/23539496IB.13.020.2405

Finansyzacja w gospodarce światowej

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 299–311
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.021.2406

Finanse publiczne Niemiec wobec zmian demograficznych

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 312–322
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.022.2407

Internacjonalizacja walut krajów emerging markets jako nowe zjawisko w finansach międzynarodowych

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 323–339
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.023.2408

Przemiany na chińskim rynku akcji w latach 1990–2012

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 340–351
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.024.2409

Usługi płatnicze banków – polecenia przelewu

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 352–362
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.025.2410

Inicjatywy rządowe na rzecz ułatwienia polskim MSP dostępu do finansowania

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 363–376
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.026.2411

Przedsiębiorstwa w sferze biznesu międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem korporacji transnarodowych – problemy definicyjne, podejoecie teoretyczne i praktyczne

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 379–393
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.027.2412

Dylematy badań nad internacjonalizacją przedsiębiorstwa

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 394–405
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.028.2413

Interdyscyplinarność współczesnej teorii przedsiębiorstwa – implikacje dla strategii konkurencyjności w dobie globalizacji

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 406–418
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.029.2414

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w okresie kryzysu gospodarczego

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 419–429
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.030.2415

Geograficzna lokalizacja spółek bezpośredniego inwestowania polskich przedsiębiorstw w kontekście podnoszenia konkurencyjności organizacji

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 430–443
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.031.2416

Związek między innowacyjnością a konkurencyjnością międzynarodową przedsiębiorstw. Analiza porównawcza dla Czech, Polski i Węgier

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 444–458
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.032.2417

Otwarta innowacja a internacjonalizacja działalnooeci badawczo-rozwojowej współczesnych przedsiębiorstw

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 459–469
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.033.2418

Wpływ wizerunku Polski na konkurencyjność międzynarodową polskich przedsiębiorstw

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 470–481
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.034.2419

International experience and perceived success factors in international collaborative relationships. An empirical study of Polish firms cooperating with Chinese and German partners

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 482–494
Data publikacji online: 20 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.035.2420

Wpływ zakorzenienia przedsiębiorstwa na przewagę konkurencyjną – perspektywa korporacji transnarodowej

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 495–505
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.036.2421

Pozycja konkurencyjna przedsiębiorców AEO na rynku unijnym i międzynarodowym

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 506–518
Data publikacji online: 5 stycznia 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.037.2422

International trade fairs as a source of information on foreign markets and partners

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 519–529
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.038.2423

Cultural differences as a barrier in foreign expansion of Polish companies? Reflections in the light of empirical studies

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 530–542
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.039.2424

Intercultural competence of employees as a non-economic factor influencing competitiveness in the international market

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 543–554
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.040.2425

Expatriates facing culture shock and reverse culture shock

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 555–570
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.041.2426

Micromultinational companies as examples of internationalization in the Internet economy

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 571–582
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.042.2427

The benefits and threats for companies resulting from mergers and acquisitions on the international market

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 583–594
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.043.2428

Effectiveness of lean actions in Polish companies – selected aspects of solutions in the spirit of kaizen. Empirical research

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 595–608
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.044.2429

Strategic groups of FMCG retailers in Poland

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 609–622
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.045.2430

The role of e-environment in maintaining loyal customer circles

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 623–634
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.046.2431

Lessons to be drawn from the world financial crisis. Marx, Keynes, or Minsky? Who tells us the real story

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 623–634
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.046.2431

The impact of crisis on the FDI inflows into Poland

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 651–662
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.048.2433

Polish exports and the impact of global slowdown (2008–2012). An identification of Polish export hits

International Business and Global Economy, 2014, Tom 33, s. 663–674
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/23539496IB.13.049.2434