International Business and Global Economy,2016, Tom 35/2

Redaktor naukowy: Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
Rok wydania: 2016
Słowa kluczowe: globalisation, defence industry, export of military equipment, procurement, offsets, internationalisation of companies, forms of internationalisation, internationalisation strategies, food sector, air transport, airlines, airports, strategic alliances, social entrepreneurship, entrepreneurship, social enterprise, social economy, Polish OFDI, foreign direct investment, Czech Republic, investment expansion, TNCs R&D, geographic concentration, industrial concentration, concentration ratio, Herfindahl-Hirschman Index, born-global enterprises, technology start-ups, ICT solutions, global market, innovation activity, companies, Lithuania, innovation cooperation, science-based partners, absorptive capacity, innovation efficiency, structural model (SEM), innovation, export performance, Polish firms, autonomy, subsidiary, multinational enterprise, Polish multinationals, international assignment, global managers, self-initiated expatriation, cultural intelligence, emerging economies, multinational corporations, corporations, competitiveness, internationalisation, business networks, business, trategic management, international business, PESTEL analysis, REGLO analysis, world price, international trade, price relations, developing countries, social networking websites, Facebook, international market, forex, foreign exchange market, FX prime brokerage, FX prime broker, interchange fee, payment card, issuer, cardholder, consumer protection, tax policy, tax competition, public aid, relocation, project bonds, infrastructure gap, subordinated debt, financial market, global financial centre, GFCI, China, Singapore, Hong Kong, European Central Bank, lender of last resort, Outright Monetary Transactions, European fiscal union, export credits, export credit agencies, export support, credit rating, rates of return, banks, default risk, currency swap, international liquidity, international currency, Islamic banking, sharia, United Kingdom, international diversification, portfolio risk, risk, uncertainty, measurement, method, sample, banking sector, European Union, World Trade Organization, International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID), bilateral investment treaty (BIT), special economic zones, incentives, state aid, Africa, intra-regional flows, fiscal consolidation, Abenomics, Japan

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wyzwanie konsolidacji fiskalnej Abenomiki

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 13–26
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.043.5624

Kierunki rozwoju wewnątrzafrykańskich bezpooerednich inwestycji zagranicznych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 27–42
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.044.5625

Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce a aktywność spółek zarządzających

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 43–55
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.045.5626

Globalne regulacje bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Trudności tworzenia i znaczenie dla handlu międzynarodowego

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 56–68
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.046.5627

Zmiany w sektorze bankowym w krajach Unii Europejskiej w dobie pokryzysowej

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 69–82
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.047.5628

 Determinanty pomiaru ryzyka inwestycyjnego i psychologicznego na współczesnym rynku GPW jako aktualne wyzwanie dla współczesnych finansów

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 83–97
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.048.5629

Inwestowanie na rynku międzynarodowym a ryzyko portfela. Analiza na podstawie głównych indeksów międzynarodowych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 98–110
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.049.5630

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju bankowooeci islamskiej w Wielkiej Brytanii

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 111–122
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.050.5631

 Znaczenie porozumień swapowych banków centralnych w tworzeniu oficjalnej płynnooeci międzynarodowej

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 123–136
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.051.5632

Rynkowa wycena zmian credit ratingów banków europejskich

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 137–146
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.052.5633

Rozwój i znaczenie agencji kredytów eksportowych dla wspierania eksportu

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 147–161
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.053.5634

Pożyczkodawca ostatniej instancji przed sądem. Uwagi na temat kontrowersyjnej roli Europejskiego Banku Centralnego w kryzysie finansowym

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 162–172
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.054.5635

Uwarunkowania ewolucji azjatyckich centrów finansowych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 173–185
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.055.5636

Finansowanie europejskich inwestycji infrastrukturalnych na rynku obligacji

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 186–199
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.056.5637

Krajowa polityka podatkowa w aspekcie miêdzynarodowej konkurencyjnooeci gospodarki

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 200–211
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.057.5638

Regulacje opłaty interchange w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Wybrane zagadnienia

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 212–221
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.058.5639

Usługi prime brokerage na globalnym rynku walutowym

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 222–232
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.059.5640

Zastosowanie serwisów społecznooeciowych na rynku międzynarodowym. Przykład Facebooka z perspektywy indywidualnych użytkowników

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 235–248
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.060.5641

Ceny w handlu międzynarodowym w drugiej dekadzie XXI wieku. Kierunki zmian i ich czynniki

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 249–260
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.061.5642

Znaczenie zarządzania strategicznego w biznesie mięzynarodowym. Rozwinięcie analizy PESTEL

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 261–270
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.062.5643

Strategia internacjonalizacji sieciowej. Model ekspansji korporacji transnarodowych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 271–283
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.063.5644

Korporacje transnarodowe z gospodarek wschodzących. Wzrost czy schyłek?

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 284–294
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.064.5645

Inteligencja kulturowa jako ważny atrybut globalnych menedżerów

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 295–308
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.065.5646

Poziom autonomii filii zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Wyniki badń empirycznych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 309–322
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.066.5647

Innowacje a działalność eksportowa polskich przedsiębiorstw

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 323–337
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.067.5648

Współpraca z partnerami instytucjonalnymi a innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 338–349
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.068.5649

Działalność innowacyjna litewskich przedsiębiorstw w dobie globalizacji

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 350–366
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.069.5650

Koncepcja przedsibiorstw born-global na przykładzie start-upów technologicznych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 367–378
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.070.5651

Kierunki i tendencje procesu koncentracji działalności badawczo-rozwojowej korporacji transnarodowych

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 379–391
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.071.5652

Ekspansja inwestycyjna polskich przedsiębiorstw w Czechach

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 392-406
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.072.5653

Zasoby ludzkie oraz regulacje prawne jako czynniki determinujące rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 407–419
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.073.5654

Zmiany strategii konkurowania podmiotów rynku transportu lotniczego w warunkach globalizacji

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 420–431
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.074.5655

Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora żywnooeciowego z Wielkopolski. Wybrane wyniki badań

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 432–443
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.075.5656

Przemysł obronny w warunkach globalizacji

International Business and Global Economy, 2016, Tom 35/2, s. 444–453
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/23539496IB.16.076.5657