International Business and Global Economy,2019, Tom 38

Redaktor naukowy: Joanna Adamska-Mieruszewska
Rok wydania: 2019

Publikacja dofinansowana w ramach zadania: Rozwój czasopisma „International Business and Global Economy” poprzez kontynuację działań na rzecz wzrostu jakości merytorycznej wydawanych artykułów oraz ich umiędzynarodowienie w ramach umowy 847/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

The publication was financed from the statutory funds of the Department of International Business, University of Gdansk.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zastosowanie modelu struktury kapitału Mertona Howarda Millera w warunkach zmienności polityki fiskalnej w Polsce w latach 2018–2019

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 7–23
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.001.11500

Funkcjonowanie unii celnej między Unią Europejską a Turcją – stan i perspektywy

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 24–37
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.002.11501

Główne zmiany w światowym handlu usługami

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 38–55
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.003.11502

A cross-national survey on norm and nature of idea generation in new - product development

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 56–77
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.004.11503

Safety of investing in Polish cooperative bonds – risk aspect

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 78–104
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.005.11504

Relationship between FDI and international trade – evidence from Nigeria

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 105–118
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.006.11505

Unia Europejska a Nowy Jedwabny Szlak

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 119–137
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.007.11506

Indywidualizm kulturowy na przykładzie stereotypowego Polaka i Hiszpana

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 138–148
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.008.11507

Wpływ turystyki na gospodarkę Hiszpanii

International Business and Global Economy, 2019, Tom 38, s. 149–161
Data publikacji online: 30 grudnia 2019
DOI 10.4467/23539496IB.19.009.11508