Indywidualizm kulturowy na przykładzie stereotypowego Polaka i Hiszpana

Katarzyna Wysocka

Abstrakt

Cultural individualism on the example of a stereotypical Pole and Spaniard

The purpose of this article is to show positive and negative characteristics perceived in themselves by representatives of Polish and Spanish cultures. It focuses on self-stereotypes, which often coincide with the perception of one nationality by another. The article describes the representatives of individual and very patriotic cultures which at the same time have a different approach to the surrounding environment. The research method adopted was the analysis of available literature, observations of the author and of various other researchers. The article is based on Polish and foreign literature and publications. It presents and supports many examples of the behaviour of Poles and Spaniards from the perspective of their countrymen. Poles and Spaniards differ in many ways, but it should be mentioned that there are some similarities between them. They greatly value traditions, appreciate family ties, and respect older people. Despite their European origin, both cultures differ in their approach to life. This article, which characterises Poles and Spaniards, can also serve as a study explaining their behaviours that can be interpreted differently by other cultures.

JEL classification: Z10, Z13, F23, L14

Słowa kluczowe: stereotyp, Polak, Hiszpan, autostereotyp, indywidualizm / stereotype, Pole, Spaniard, self-stereotype, individualism
References

Brzezowska M., 2014, Autostereotyp Polaków w wybranych podręcznikach języka polskiego dla cudzoziemców, Postscriptum Polonistyczne, http://www.postscriptum.us.edu.pl/pdf/ps2014_1_3.pdf [dostęp: 27.04.2019].

Enesco I., Navarro A., Paradela I., Guerrero S., 2005, Stereotypes and beliefs about different ethnic groups in Spain: A study with Spanish and Latin American children living in Madrid, Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad Complutense de Madrid – Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid.

Garapich M.P., 2016, Zaradni indywidualiści czy anomiczni egoiści? Stereotypy i autostereotypy polskich migrantów w Wielkiej Brytanii w ujęciu antropologicznym, http://www.czasopisma.pan.pl/Content/95947/mainfile.pdf [dostęp: 27.04.2019].

Gdzie indziej, 2018, Nosacz sundajski, czyli typowy Polak?, http://www.gdzieindziej.eu/2018/04/nosacz-sundajski-czyli-typowy-polak/ [dostęp: 18.11.2019].

Górny M., (b.d.), Polskie autostereotypy, http://www.polska-niemcy-interakcje.pl/articles/show/54 [dostęp: 26.04.2019].

Leszczyński A., 2017, No dno po prostu jest Polska. Dlaczego Polacy tak bardzo nie lubi¹ swojego kraju i innych Polaków, W.A.B., Warszawa.

Matera C., Giannini M., Blanco A., Smith P.B., 2005, Autostereotyping and national identity in the Spanish context, Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology, no. 1.

Mestan A., 1995, Czeski stereotyp Czechów a czeski stereotyp Polaków, [w:] Narody i stereotypy, red. T. Walas, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.

Nichols K.R., McAndrew F.T., 1984, Stereotyping and autostereotyping in Spanish, Malaysian, and American college students, The Journal of Social Psychology, no. 2.

Nowicka E., 1996, Co o sobie myślimy?, Wiedza i Życie, nr 4, http://archiwum.wiz.pl/1996/96043600.asp [dostęp: 24.04.2019].

Polityka, 2015, Jacy jesteśmy? Polacy o sobie samych, https://www.polityka.pl/tygodnikpo- lityka/spoleczenstwo/1634443,1,jacy-jestesmy-polacy-o-sobie-samych.read [dostęp: 29.04.2019].

Reddit, 2015, What do Spanish people think about themselves?, https://www.reddit.com/r/spain/comments/2pwdj7/what_do_spanish_people_think_about_themselves/ [dostęp: 24.04.2019].

Rogaczewska M., Gołdys A., 2009, Polacy – w pu³apce autostereotypów?, Instytut Badań nad GospodarkąRynkową, Gdańsk.

Rohulska B., 2004, Typowy Polak i Europejczyk – podobieństwa i różnice, Centrum Badania Opinii Społecznej, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_064_04.PDF [dostęp: 27.04.2019].

Stankiewicz K., Żurek A., 2010, Obraz Polki/Polaka w serii podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego „Hurra!!! Po Polsku”, Acta Universitatis Lodziensis, nr 17, http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/9714/55-stankiewicz.pdf?sequence=1& isAllowed=y [dostęp: 27.04.2019].


Stodolak S., 2017, Polak to kombinator i cwaniak? Być może, ale te cechy pozwoliły nam przetrwać, GazetaPrawna.pl, https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1069567,polak-to-kombi-nator-i-cwaniak-cechy-narodowe.html [dostęp: 27.04.2019].

Tarasiewicz P., 2011, Specyfika Polaków jako narodu, Cywilizacja, nr 37, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3824/Specyfika%20Polak%C3%B3w.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 27.04.2019].

Zarzycka G., 2008, Stereotypy Polski i Polaków w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w środowisku studentów zagranicznych, Postscriptum Polonistyczne, nr 1.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna