Recenzenci

Recenzenci 2017

Dr. Nikolaj Ambrusevic, University of Reading, Henley Business School, Wielka Brytania
Prof. Małgorzata Bartosik-Purgat, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. Hans-Heinrich Bass, Hochschule Bremen, Niemcy
Dr Ewa Cieślik, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr Jakub Gazda, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. Andrzej S. Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni
Conf. Dr. Gabriela Goudenhooft, University of Oradea, Rumunia
Dr Bohdan Hnatkivskyi, Lviv Ivan Franko National University, Ukraina
Prof. Jacek Jaworski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dr Rafał Kasperowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Karolina Klecha-Tylec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr Agnieszka Kłysik-Uryszek, Uniwersytet Łódzki
Prof. Renata Knap, Uniwersytet Szczeciński
Prof. Bożena Kołosowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Jarosław Korpysa, Uniwersytet Szczeciński
Dr Anna Korzeniowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Paweł Kowalewski, Narodowy Bank Polski
Prof. Krzysztof Kozłowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. Nataļja Lāce, Technical University, Łotwa
Dr Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański
Prof. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. Pedro de Sá Nogueira, Lisbon School of Economics and Management, Portugalia
Dr Şerban Olah, University of Oradea, Rumunia
Prof. Dr. Diana Phillips, University of Antwerp, Belgia
Doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., Masaryk University, Czechy
Dr. Liesbeth Rijsdijk, Windesheim University of Applied Sciences, Holandia
Prof. Jerzy Schroeder, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Mag. Christian Stadlmann, FH-Professor, University of Applied Sciences Upper, Austria
Dr. Lineke Stobbe, Windesheim University of Applied Sciences, Holandia
Prof. Paul Verluyten, University of Antwerp, Belgia (prof. em.)

Recenzenci 2015-2016

Dr. Nikolaj Ambrusevic, University of Reading, Henley Business School, Wielka Brytania
Prof. Małgorzata Bartosik-Purgat, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. Hans-Heinrich Bass, Hochschule Bremen, Niemcy
Dr Ewa Cieślik, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr Jakub Gazda, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. Andrzej S. Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni
Prof. Jacek Jaworski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dr Rafał Kasperowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr hab. Karolina Klecha-Tylec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr Agnieszka Kłysik-Uryszek, Uniwersytet Łódzki
Prof. Renata Knap, Uniwersytet Szczeciński
Prof. Bożena Kołosowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr Jarosław Korpysa, Uniwersytet Szczeciński
Dr Anna Korzeniowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Paweł Kowalewski, Narodowy Bank Polski
Prof. Krzysztof Kozłowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. Nataļja Lāce, Technical University, Łotwa
Dr Małgorzata Łosiewicz, Uniwersytet Gdański
Prof. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. Halina Nakonieczna-Kisiel, Uniwersytet Szczeciński
Prof. Pedro de Sá Nogueira, Lisbon School of Economics and Management, Portugalia
Dr Şerban Olah, University of Oradea, Rumunia
Prof. Dr. Diana Phillips, University of Antwerp, Belgia
Doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., Masaryk University, Czechy
Dr. Liesbeth Rijsdijk, Windesheim University of Applied Sciences, Holandia
Prof. Jerzy Schroeder, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Mag. Christian Stadlmann, FH-Professor, University of Applied Sciences Upper, Austria
Dr. Lineke Stobbe, Windesheim University of Applied Sciences, Holandia
Prof. Paul Verluyten, University of Antwerp, Belgia (prof. em.)