Indeksacja w bazach danych

Czasopismo International Business and Global Economy jest indeksowane w następujących bazach danych:

                   BazEkon

      CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

       CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

      EBSCO [dostęp instytucjonalny]

      EconLit

      ERIH Plus

 

      ICI Journals Master List ICV 2018:90.56

      NSD (Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers)

 

Katalogi i wyszukiwarki naukowe:

      Google Scholar

      Wolrlcat

       ZBD (Zeitschriftendatenbank)