Jagiellońskie Studia Socjologiczne

Redaktor: Piotr Długosz
Redaktor: Marian Niezgoda
Redaktor: Sławomir Solecki
Autorzy niniejszej publikacji to w dużej mierze młodzi badacze, którzy prezentują wyniki badań własnych lub badań zespołowych, prowadzonych w takich ośrodkach akademickich, jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Drohobycki Uniwersytet Pedagogiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. Takie badania, choć mają charakter wycinkowy lub regionalny, łączy wspólna idea: próba diagnozy współczesnej młodzieży (nie tylko polskiej). Owa różnorodność stanowi o wartości publikacji.

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 4

Redaktor: Piotr Długosz
Redaktor: Marian Niezgoda
Redaktor: Sławomir Solecki
Opublikowano online: 2013

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wybór ścieżki edukacyjnej jako podstawowy dylemat w społeczeństwie ryzyka

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 4, s. 207-223
Data publikacji online: 2014

Socjolog na rynku pracy. Losy edukacyjne i zawodowe absolwentów przemyskiej socjologii. Raport z badań

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 4, s. 225-237
Data publikacji online: 27 października 2014

Młoda generacja pogranicza wschodniego w latach 2007–2011

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 4, s. 239-252
Data publikacji online: 2014

Niebez pieczeństwo wykluczania społecznego wśród gimnazjalistów z Lubelszczyzny

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 4, s. 254-264
Data publikacji online: 2014

Emigracja zarobkowa. Szansa na przyszłość czy droga donikąd w ocenie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 4, s. 265-282
Data publikacji online: 27 października 2014