Jagiellońskie Studia Socjologiczne,2014, Numer 2

Redaktor: Piotr Długosz
Redaktor: Marian Niezgoda
Redaktor: Sławomir Solecki
Rok wydania: 2014

Artykuły

Ilość
Sortuj według

PRL na wizji, czyli jak kinematografi a kształtuje wiedzę młodych Polaków na temat minionej epoki

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 2, s. 81-98
Data publikacji online: 2014

Turystyka młodzieżowa w Polsce w okresie PRL-u i III RP

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 2, s. 99-108
Data publikacji online: 2014

Młodzież jako partner dialogu społecznego. Społeczna odpowiedzialność biznesu w społeczeństwie ryzyka

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 2, s. 109-119
Data publikacji online: 2014

Aktywność młodzieży w Internecie i zagrożenia z nią związane

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 2, s. 121-135
Data publikacji online: 2014