Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wybór ścieżki edukacyjnej jako podstawowy dylemat w społeczeństwie ryzyka

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 4, s. 207-223
Data publikacji online: 2014

Socjolog na rynku pracy. Losy edukacyjne i zawodowe absolwentów przemyskiej socjologii. Raport z badań

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 4, s. 225-237
Data publikacji online: 27 października 2014

Młoda generacja pogranicza wschodniego w latach 2007–2011

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 4, s. 239-252
Data publikacji online: 2014

Niebez pieczeństwo wykluczania społecznego wśród gimnazjalistów z Lubelszczyzny

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 4, s. 254-264
Data publikacji online: 2014

Emigracja zarobkowa. Szansa na przyszłość czy droga donikąd w ocenie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego

Jagiellońskie Studia Socjologiczne, 2014, Numer 4, s. 265-282
Data publikacji online: 27 października 2014