Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jacek Soszyński, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się nieprzerwanie od 1956 roku. Wydawcą i właścicielem pisma jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. Pismo publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim i angielskim (dawniej także we francuskim i niemieckim).

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” ukazuje się w trzecim miesiącu każdego kwartału. Publikowanie artykułów w piśmie jest nieodpłatne. Numery od 2018 roku są udostępniane nieodpłatnie na stronie Portalu Czasopism Naukowych, ejournals.eu.

Artykuły zamieszczone w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Podsumowanie licencji: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Licencja: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl


 

ISSN 0023-589X
e-ISSN 2657-4020
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jacek Soszyński, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 25 marca 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Absurdity in Medicine. Stanisław Trzebiński’s Philosophy of Medicine

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 9–23
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.001.13385

Niewykorzystany kapitał. Pomoc międzynarodowa a początki rehabilitacji zawodowej w Polsce po II wojnie światowej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 25–54
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.002.13386

Franciszek Rychnowski (1850–1929) – niedoceniony geniusz, maniak czy obłąkaniec?

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 55–107
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.003.13387

Mechanik Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysław Antoni Grodzicki i jego skraplarki gazów

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 109–134
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.004.13388

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Nie tylko kurs historii naturalnej. Księżnej Anny Jabłonowskiej zbiór „wszystkich przedmiotów dociekań rozumu człowieka”

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 137–160
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.005.13389

Listy Władysława Taczanowskiego do Aleksandra Straucha w zbiorach Rosyjskiej Akademii Nauk – interesujący przyczynek historii zoologii w XIX wieku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 161–186
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.006.13390

Wyposażenie „PRL-owskiej” izby recepturowej ze zbiorów Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Genius loci czy suma przypadków?

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 187–203
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.007.13391

O potrzebie badań nad historią hematologii

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 205–221
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.008.13392

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 225–235
Data publikacji online: 25 marca 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.009.13393

KRONIKA

Zbigniew J. Wójcik – naukowiec i człowiek. Na jubileusz dziewięćdziesięciu lat Profesora

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 1, s. 239–241
Data publikacji online: 25 marca 2021