Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Bienias, Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się nieprzerwanie od 1956 roku. Wydawcą i właścicielem pisma jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. Pismo publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim i angielskim (dawniej także we francuskim i niemieckim).

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” ukazuje się w trzecim miesiącu każdego kwartału. Publikowanie artykułów w piśmie jest nieodpłatne. Numery od 2018 roku są udostępniane nieodpłatnie na stronie Portalu Czasopism Naukowych, ejournals.eu.

Artykuły zamieszczone w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Podsumowanie licencji: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Licencja: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl


 

ISSN 0023-589X
e-ISSN 2657-4020
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Bienias, Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 19 grudnia 2023

ARTYKUŁY

Sortuj według

Giuseppe Peano in Germany, His Connections with German Mathematicians, and the First English Translation of Gottlob Frege’s Unpublished Letter to Adolph Mayer on Giuseppe Peano’s Mathematical Logic

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 9-28
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.041.18783

Emil Habdank Dunikowski (1855–1924). Rys życia zawodowego i prac naukowych

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 29-64
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.042.18784

Kwestia unicka w badaniach wychowanków wybranych warszawskich uczelni ostatniego stulecia. Przyczynek do historii historiografii

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 65-87
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.043.18785

Badania Włodzimierza Kulczyckiego nad chorobami koni tramwajowych we Lwowie w latach 1891–1905

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 89-111
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.044.18786

Pałac Aleksandry Branickiej w Zinkowcach na podstawie dawnych planów i map

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 113-125
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.045.18787

Powojenne losy rękopisów z Kamienia Pomorskiego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 127-151
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.046.18788

XIX-wieczne kompendium wiedzy o chorobach zakaźnych Patologia i terapia szczegółowa – pierwszy podręcznik w polskim tłumaczeniu

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 153-163
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.047.18789

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Franciszek Leja (1885–1979) i jego wspomnienia Dawniej było inaczej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 167-225
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.048.18790

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Tylko jedna strona Księżyca. Uwagi o historii astronomii w książce Karen ní Mheallaigh The Moon in the Greek and Roman Imagination

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 229-247
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.049.18791

RECENZJE

Magdalena Grenda-Kurmanow, Zielniki. Ochrona i konserwacja. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2023, ss. 286

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 251-253
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.050.18792

WSPOMNIENIA

Owen Gingerich, 1930–2023

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 527-261
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.051.18793

KRONIKA

Ogólnopolskie obchody Światowego Kongresu Kopernikańskiego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 265-269
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.052.18794

Sprawozdanie z działalności Komisji Badań nad Historią Nauk Medycznych Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk za okres od 21 czerwca 2022 r. do 13 czerwca 2023 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 271-273
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.053.18795

Druga edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rośliny lecznicze w nauce i kulturze”

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 275-285
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.054.18796

Nagroda im. Jana Jędrzejewicza – rozstrzygnięcie jedenastej edycji

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 287-293
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.055.18797

Workshop „Copernicus and Italy”, Rzym, 28–30 września 2023 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, Issue 4, s. 295-297
Data publikacji online: 19 grudnia 2023
DOI 10.4467/0023589XKHNT.23.056.18798