Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Bienias, Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się nieprzerwanie od 1956 roku. Wydawcą i właścicielem pisma jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. Pismo publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim i angielskim (dawniej także we francuskim i niemieckim).

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” ukazuje się w trzecim miesiącu każdego kwartału. Publikowanie artykułów w piśmie jest nieodpłatne. Numery od 2018 roku są udostępniane nieodpłatnie na stronie Portalu Czasopism Naukowych, ejournals.eu.

Artykuły zamieszczone w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Podsumowanie licencji: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Licencja: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl


 

ISSN 0023-589X
e-ISSN 2657-4020
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 3

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Bienias, Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 3 października 2022

ARTYKUŁY

Sortuj według

Wkład Ludomira Sawickiego (1884–1928) w organizację polskiej nauki w zakresie geografii

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 3, s. 9–24
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.021.16324

Krzyżacki przekop w rejonie rzek Wel i Wkra pod Lidzbarkiem. Konfrontacja dawnej i nowej historiografii z badaniami terenowymi

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 3, s. 25–42
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.022.16325

Roman Pollak (1886–1972) i jego rola w rozwoju stosunków naukowych i kulturalnych polsko-włoskich

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 3, s. 43–90
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.023.16326

Józef Żurowski’s (1892–1936) Activity as the Conservator of Archeological Artefacts in the Lesser Poland Region

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 3, s. 91–118
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.024.16327

RECENZJE

Andrzej Czyżewski, Czerwono-biało-czerwona Łódź. Lokalne wymiary polityki pamięci historycznej w PRL, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo UŁ, Warszawa, 2021, ss. 328

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 3, s. 121–125
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.025.16328

Zbigniew Opacki, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939. Struktura, kadra, osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, ss. 714

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 3, s. 125–129
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.026.16329

WSPOMNIENIA

Prof. dr hab. Stefan Zamecki (1937–2022) – historyk nauki, redaktor naczelny „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 3, s. 133–145
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.027.16330

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IHN PAN W 2021 ROKU

Działalność Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych Instytutu Historii Nauki PAN w 2021 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 3, s. 149–155
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.028.16331

Działalność Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce Instytutu Historii Nauki PAN w 2021 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 3, s. 157–161
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.029.16332

Działalność Pracowni Naukoznawstwa Instytutu Historii Nauki PAN w 2021 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 3, s. 163–171
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.030.16333

Działalność Pracowni Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury Instytutu Historii Nauki PAN w 2021 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 3, s. 173–186
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.031.16334

Działalność Pracowni Historii Idei Humanistycznych i Społecznych Instytutu Historii Nauki PAN w 2021 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Issue 3, s. 187–196
Data publikacji online: 3 października 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.032.16335