Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jacek Soszyński, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się nieprzerwanie od 1956 roku. Wydawcą i właścicielem pisma jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. Pismo publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim i angielskim (dawniej także we francuskim i niemieckim).

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” ukazuje się w trzecim miesiącu każdego kwartału. Publikowanie artykułów w piśmie jest nieodpłatne. Numery od 2018 roku są udostępniane nieodpłatnie na stronie Portalu Czasopism Naukowych, ejournals.eu.

Artykuły zamieszczone w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Podsumowanie licencji: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Licencja: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl


 

ISSN 0023-589X
e-ISSN 2657-4020
Punkty MNISW: 40
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jacek Soszyński, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 25 czerwca 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

From a Natural Object to a Medical Resource: The Production of Knowledge about Petroleum by Johann Jakob Lerche

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 9-28
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 110.4467/0023589XKHNT.20.010.11991

Pomiędzy Lwą a Stwigą. Stanisław Kulczyński i jego projekt utworzenia poleskiego parku natury z 1932 roku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 29–48
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.011.11992

Szkolnictwo elementarne dekanatu olkuskiego w świetle Rapportów z popisów przeprowadzonych w latach 1821–1824  

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 49–73
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.012.11993

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Co wiemy o Muzeum Branickich? Listy Jana Sztolcmana do Benedykta Dybowskiego ze zbiorów poznańskiego oddziału Archiwum PAN – interesujący przyczynek dla historii zbiorów przyrodniczych w Polsce

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 77–87
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.013.11994

Leki do oczu i ich sporządzanie w świetle dziewiętnastowiecznych podręczników do receptury

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 89–103
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.014.11995

BIOGRAFIE

Józef Pieter – pedagog, psycholog, organizator szkolnictwa wyższego na Górnym Śląsku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 107–128
Data publikacji online: 25 czerwca 2020
DOI 10.4467/0023589XKHNT.20.015.11996

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2,
Data publikacji online: 25 czerwca 2020

WSPOMNIENIA

In memoriam: Paweł Komorowski

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 141–143
Data publikacji online: 25 czerwca 2020

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 2, s. 147–151
Data publikacji online: 25 czerwca 2020