Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Bienias, Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” jest najstarszym polskim pismem poświęconym dziejom nauki. Ukazuje się nieprzerwanie od 1956 roku. Wydawcą i właścicielem pisma jest Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN.

Publikowane w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” artykuły przedstawiają szerokie spektrum historii nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych oraz techniki. Pismo publikuje oryginalne prace badawcze, edycje i opracowania źródeł, podsumowania stanu badań, artykuły polemiczne, recenzje i artykuły recenzyjne oraz komunikaty dokumentujące życie naukowe. Teksty publikowane są w językach polskim i angielskim (dawniej także we francuskim i niemieckim).

„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” ukazuje się w trzecim miesiącu każdego kwartału. Publikowanie artykułów w piśmie jest nieodpłatne. Numery od 2018 roku są udostępniane nieodpłatnie na stronie Portalu Czasopism Naukowych, ejournals.eu.

Artykuły zamieszczone w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” objęte są licencją CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe).

Podsumowanie licencji: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Licencja: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl


 

ISSN 0023-589X
e-ISSN 2657-4020
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Bienias, Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska
Opublikowano online: 19 grudnia 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wiktor Ormicki jako badacz ziem wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 9-29
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.033.16964

Harmonia świata a osuszanie fekaliów. Juliusz Świecianowski i jego twórczość

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 31-59
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.034.16965

Zainteresowania obserwacjami astronomicznymi Braci Polskich na początku XVIII w. W świetle źródeł rodziny Kirchów

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 61-78
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.035.16966

Rola Józefa Łepkowskiego w pozyskaniu dla krakowskich instytucji zbiorów Karola Rogawskiego i Bolesława Podczaszyńskiego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 79-93
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.036.16967

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Henri Marmottan (1832–1914), przyjaciel i korespondent Władysława Taczanowskiego (1819–1890) i Antoniego Wagi (1799–1890) – przyczynek do historii Warszawskiego Gabinetu Zoologicznego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 97-102
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.037.16968

Instrukcyja dla urzędników, oficjalistów i węglarzy leśnych z 1826 r. Nieudana próba modernizacji rządowego węglarstwa w Królestwie Polskim (1826–1829)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 103-147
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.038.16969

Opis kolei podjazdowych w guberni warszawskiej z 1911 r. Nieznany dokument w zasobie Archiwum Państwowego w Warszawie

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 149-157
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.039.16970

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Czy międzynarodowy projekt publikacji historii kartografii w epoce Oświecenia jest encyklopedią i dobrym początkiem?

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 161-181
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.040.16971

Zbigniew Landowski, Arabistyka w PRL (1945–1990). Narodziny, historia, modernizacja, Wydawnictwo Episteme, Lublin 2021, ss. 690

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 185-200
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.041.16972

Disiecta Membra Musicae: Studies in Musical Fragmentology, red. Giovanni Varelli, De Gruyter, Berlin 2020, (Studies in Manuscript Cultures, vol. 21), ss. 398

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 190-196
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.042.16973

Science Interconnected. German-Polish Scholarly Entanglements in Modern History, red. Jan Surman, współpraca Friedrich Cain, Marcin Dolecki, Maciej Górny, Peter Haslinger, Adam Kożuchowski, Katharina Kreuder-Sonnen, Ewa Manikowska, Thomas Strobel, Verlag Herder-Institut, Marburg 2022, ss. 345

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 196-200
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.043.16974

WSPOMNIENIA

Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (1930–2021)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 203-208
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.044.16975

KRONIKA

Historia leków naturalnych – nowa odsłona

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 211-220
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.045.16976

Historia botaniki podczas 59. Zjazdu w stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Warszawie (26 czerwca–3 lipca 2022 r.)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 221-223
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.046.16977

Muzeum Silników Stacjonarnych i Techniki Rolniczej w Konieczkowej w województwie podkarpackim

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 225-228
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.047.16978

Relacja z dziesiątej międzynarodowej konferencji naukowej ESHS 2022 w Brukseli

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 229-231
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.048.16979

45. Międzynarodowy Kongres Historyków Farmacji w Mediolanie

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 233-235
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.049.16980

60 tytułów na 10-lecie Konkursu! Jubileuszowa edycja Nagrody im. Jana Jędrzejewicza

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2022, Issue 4, s. 237-242
Data publikacji online: 19 grudnia 2022
DOI 10.4467/0023589XKHNT.22.050.16981