Kwartalnik Historii Nauki i Techniki,2018, Issue 1

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Danuta Ciesielska, Jacek Soszyński, Anna Trojanowska
Rok wydania: 2018

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Transeuropejska droga wodna przez Polesie a kwestia jego osuszenia w II Rzeczpospolitej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 7-37
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.001.9454

O historii leków naturalnych na łamach „Kroniki Farmaceutycznej” w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1919–1939)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 39-63
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.002.9455

Inżynier Henryk Genello (1872‒1948), szkic do portretu zapomnianego architekta kolejowego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 65-87
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.003.9456

Owady jako remedia w polskim lecznictwie ludowym doby zaborów i II Rzeczypospolitej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 89-118
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.004.9457

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Dziewiętnastowieczna francuska próba zakupu gdańskiej kolekcji bursztynów Georga Carla Berendta (1790-1850)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 119-122
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.005.9458

Księgozbiór Aleksandra Jana Śleńdzińskiego (1848-1881) w zbiorach Biblioteki Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 123-140
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.006.9459

Ludwik Hirszfeld (1884-1954)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 141-149
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.007.9460

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 151-155
Data publikacji online: 5 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.032.9729

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 1, s. 157-166
Data publikacji online: 5 listopada 2018