Artykuły

Ilość
Sortuj według

Polska wyprawa na Spitsbergen w 1938 r.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 2, s. 7-27
Data publikacji online: 20 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.008.9461

Itinerariajako źródła poznania myśli strategicznej i operacyjnej w okresie panowania Stefana Batorego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 2, s. 29-49
Data publikacji online: 20 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.009.9462

Wokół kolekcji przyrodniczych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Cz. I: Christoph i Johann Christoph Gottwaldowie oraz ich gdańskie muzeum

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 2, s. 51-97
Data publikacji online: 20 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.010.9463

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

List Jules Pierre Verreaux (1807-1873) do Antoniego Wagi (1799-1890)-interesujący dokument historii zoologii

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 2, s. 99-105
Data publikacji online: 20 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.011.9464

Georg Cantorfrom St. Petersburg. Childhood and History of the Family. Archival Research

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 2, s. 107-129
Data publikacji online: 20 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.012.9465

200 lat wykorzystania kadmu w nauce, technice i sztuce

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 2, s. 131-141
Data publikacji online: 20 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.013.9466

POLEMIKI I REFLEKSJE

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 2, s. 189-193
Data publikacji online: 20 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.033.9730

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 2, s. 195-202
Data publikacji online: 20 listopada 2018