Artykuły

Ilość
Sortuj według

„Nie będę czytał tych staroci”. O niechęci do poznawania historii dyscypliny

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 7-25
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.016.9507

Co daje lepsze korzyści ‒ „stan badań” czy „historia problemu”?

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 27-33
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.017.9508

Współpraca Edwarda Schuncka z Leonem Marchlewskim w świetle zachowanej korespondencji

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 35-62
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.018.9509

Pracownia Chemiczno-Analityczna Warszawskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1897–1914 (w świetle „Wiadomości Farmaceutycznych”)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 63-90
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.019.9510

Plamy słoneczne podczas Minimum Maundera

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 91-130
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.020.9511

Związki Królestwa Polskiego z Europą Zachodnią w dziedzinie oświaty i nauki w świetle protokołów posiedzeń RWP w latach 1845–1850

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 131-147
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.021.9512

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

List Jana Bernarda Miłego (1789-1839) do Henri-Marie Ducrotay de Blainville'a (1777-1850) w zbiorach Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (MNHN) w Paryżu

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 149-152
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.022.9513

Egzemplarz Anatome Testudinis Europae ze zbiorów Biblioteki Wróblewskich w Wilnie - interesujący dokument historii nauki

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 153-154
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.023.9514

RECENZJE

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 155-161
Data publikacji online: 29 listopada 2018
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.034.9731

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, s. 163-235
Data publikacji online: 29 listopada 2018