Kronika

Abstrakt
  • Sprawozdanie z działalności Instytutu Historii Nauki im. L I A. Birkenmajerów PAN w roku 2017, 163
  • Sprawozdanie z działalności Komisji Badań nad Historią Nauk Medycznych Komitetu Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk za okres od czerwca 2016 r. do stycznia 2018 r. (J. Supady), 216
  • Statuetka mgr farm. Antoniny Leśniewskiej wręczona szczególnie zasłużonym dla rozwoju historii farmacji (I.Arabas, L.M. Czyż), 220
  • Konferencje ICOHTEC w latach 2014-2018 [S. Łotysz), 225
  • Cali for Papers .Technology And Power 46th Annual Symposium of the International Committee for the History of Technology in Katowice, Poland, 22-27 July 2019, 231
  • O autorach