Egzemplarz Anatome Testudinis Europae ze zbiorów Biblioteki Wróblewskich w Wilnie - interesujący dokument historii nauki

Piotr Daszkiewicz,

Philippe Edel

Abstrakt