List Jana Bernarda Miłego (1789-1839) do Henri-Marie Ducrotay de Blainville'a (1777-1850) w zbiorach Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (MNHN) w Paryżu

Piotr Daszkiewicz

Abstrakt