Co daje lepsze korzyści ‒ „stan badań” czy „historia problemu”?

Marek Cetwiński

Abstrakt

What brings more Benefits – “State of Research” or “History of a Problem”?

Scientific work – according to definition of S. Kościałkowski – is only a work that discusses new issue or presents new arguments for a thesis being subject to scientific discussion. The requirement of newness entails the requirement of erudition – in the choice of research topic and proposed solution of a problem – knowledge of the problem’s history. Simply – knowledge in the history of historiography, perceiving historiography as testimony to the time when it was created, analysis of cultural, ideological and political factors, which were decisive in acceptance or rejection of theses propagated in science. For this reason “history of a problem” is always an inherent part of its solution.

 

Słowa kluczowe: definicja pracy naukowej, czynniki kształtujące historiografię, historia historiografii
References

J. Adamus, Polska teoria rodowa, Łódź 1958.

J. Adamus, Monarchizm i republikanizm w syntezie dziejów Polski, Łódź 1964.

Arystoteles, Poetyka, w: Trzy poetyki klasyczne. Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos, tłum. i oprac. T. Sinko, Wrocław 1951, s. 3- 63.

J. Bieniak, Średniowieczne polskie rody rycerskie. Stan badań, problemy sporne, możliwości badawcze, w: Genealogia- stan badań i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Pakulski, J. Wroniszewski, Toruń 2003, s. 47- 74.

M. Cetwiński, Spór o istotę historii. Dyskusja wokół bitwy legnickiej w najnowszej historiografii, w: tenże, Metamorfozy śląskie. Studia źródłoznawcze i historiograficzne, Częstochowa 2002, s. 171- 184.

 M. Cetwiński, Historia i polityka. Teoria i praktyka mediewistyki na przykładzie badań dziejów Śląska, Kraków 2008.

J. Klapper, Die Tatarensage der Schlesier, „Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde”, Bd 31/ 32: 1931, s. 160- 196.

S. Kościałkowski, Historyka. Wstęp do studio historycznych, Londyn 1954.

S. Kuraś, przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV- XV wieku, Wrocław- Warszawa- Kraków 1971.

J. Matuszewski, relacja o najeździe tatarskim w 1241 roku. Polskie zdania legnickie, Łódź 1980.

J. Matuszewski, Zaginiona kronika (RKD) Gerarda La.budy w oczach W. Sobocińskiego, w: tenże, Pisma wybrane, t. IV, łódź 2001, s. 275- 290

L. Schulte, Ist die Namensform Mieczko berechtigt? Eine quellenmäßige Untersuchung, “Zeitschridt des Vereins für Geschichte Schlesiens”, t. 50: 1916, s. 68- 129.