Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Origin of Copernicus’s Heliocentrism Reconsidered

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 9–19
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.024.9515

Odkrycie złóż oraz początki górnictwa węgla brunatnego w Zielonej Górze

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 21–45
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.025.9516

Johann Peter Frank i Christoph Wilhelm Hufeland jako pionierzy profilaktyki medycznej z XVIII i XIX wieku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 47–70
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.026.9517

Turkolodzy polscy w czasie II wojny światowej

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 71–92
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.027.9518

Education Management as an Exact Science (Russia, First Half of the Nineteenth Century)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 93–114
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.028.9519

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Adam Ferdynand Adamowicz (1802–1881) i Francuskie Towarzystwo Botaniczne

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 117–121
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.029.9520

Kołaczki (trochisci, pastilli), morsele (morsuli, tabellae) i krążki (rotulae, orbiculi) jako stałe doustne postaci leku w świetle dziewiętnastowiecznych podręczników do receptury

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 123–137
Data publikacji online: 6 lutego 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.030.9521

RECENZJE

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 4, s. 159–167
Data publikacji online: 6 lutego 2019