Kołaczki (trochisci, pastilli), morsele (morsuli, tabellae) i krążki (rotulae, orbiculi) jako stałe doustne postaci leku w świetle dziewiętnastowiecznych podręczników do receptury

Elżbieta Rutkowska

Abstrakt

Stomach lozenges (trochisci, pastilli), morsels (morsuli, tabellae) and rolls (rotulae, orbiculi) as permanent forms of medicines in the light of the 19th-century handbooks of prescriptions

The following work concerns three selected permanent oral forms of prescription medicines: Stomach lozenges (trochisci, pastilli), morsels (morsuli, tabellae) and rolls (rotulae, orbiculi).

They were recognised as so-called medical treats (cupedia or cupediae medicae), which were also described as: goodies, sweets, spices or drugstore delicacies.

The following handbooks have been analysed: Formulare czyli nauka o sztuczném przepisywaniu lekarstw (Warsaw, 1816) written by Jan Bogumir Freyer (1778–1828), Wykład farmakomorfiki i katagrafologii (Cracow, 1851) by Fryderyk Kazimierz Skobel (1806–1876), Receptura czyli nauka pisania recept i przyrządzania podług nich lekarstw (Warsaw, 1865) by Antoni Kryszka (1818–1912). Issues concerning prescription medicines are described in the above publications.

The work concentrates on terminology, characteristics and rules of preparing prescriptions, as well as methods of their realisation.

Słowa kluczowe: historia farmacji, XIX w., historia postaci leku
References

Fabian S., Farmacya, t. 1, Zawierający początki botaniki i farmakologią, Warszawa 1852.

Freyer J.B., Formulare czyli nauka o sztuczném przepisywaniu lekarstw, Warszawa 1816.

Kryszka A., Receptura czyli nauka pisania recept i przyrządzania podług nich lekarstw, Warszawa 1865.

Skobel F.K., Wykład farmakomorfiki i katagrafologii, Kraków 1851.