Kwartalnik Historii Nauki i Techniki,2019, Issue 1

Redaktor naczelny: Zbigniew Tucholski
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Bienias, Danuta Ciesielska, Anna Trojanowska
Rok wydania: 2019
Słowa kluczowe: Jerzy Jedlicki, Witold Kula, historiografia PRL, warsztat naukowy, multidyscyplinarność , historiography of the Polish People’s Republic, research methodology, multidisciplinarity, Jan Heweliusz, Maria Cunitia, Maria Cunitz, Elias von Löwen, Crätschmair, Johannes Kepler, tablice astronomiczne, koniunkcje planet, libracja Księżyca , Johannes Hevelius, astronomical tables, planetary conjunctions, libration of the Moon, Ludwika Maria Gonzaga, Pierre des Noyers, nauka, dyplomacja, stosunki francusko-polskie , Louise Marie de Gonzague, Science, Diplomacy, French-Polish relations, Jan Heweliusz (1611–1687), Stanisław Lubieniecki (1623–1675), korespondencja naukowa, historia astronomii, komety , Johannes Hevelius (1611–1687), scholarly correspondence, history of astronomy, comets, korespondencja astronomiczna, res publica litteraria , Louise-Marie de Gonzague, astronomical correspondence, Republic of Letters, biografistyka, prehistoria, archeologia, Józef Kostrzewski, Wielkopolska, niemcoznawstwo, epistolografia, publicystyka, konspiracja biographical writing, prehistory, archaeology, Greater Poland, German studies, epistolography, political writing, underground movement, edukacja, Grand Tour, gabinet osobliwości, gabinet naturalny, Józef Jerzy Hylzen, Jean-Antoine Nollet, fizyka eksperymentalna, XVIII wiek , education, cabinet of curiosities (cabinet of wonder), physical cabinet, experimental physics, 18th century, Lwów, Poznań, gazownia, zakład gazu wodnego, oświetlenie gazowe, XIX w. , gasworks, water-gas plant, gas street lighting, 19th century, mosty, wiadukty, łuki, historia techniki mostowej, beton zbrojony, system Moniera , bridges, viaducts, arches, history of bridge engineering, reinforced concrete, Monier’s system, klasycyzm, architektura, rolnictwo, popularyzacja nauki, Witruwiusz, towarzystwo naukowe , classicism, architecture, agriculture, popularization of science, Vitruvius, learned society

ARTYKUŁY

Sortuj według

Architektura w kręgu zainteresowań Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, 1800–1832

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 9-37
Data publikacji online: 14 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.001.10109

Pierwsze w Królestwie Polskim łukowe mosty systemu Moniera zbudowane przez inżyniera Arnolda Bronikowskiego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 39-55
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.002.10110

Gazownie komunalne Poznania i Lwowa na początku XX w. Próba charakterystyki i porównania ich rozwoju

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 57-75
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.003.10111

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Z gabinetu osobliwości do gabinetu naturalnego, od kultury ciekawości do fascynacji nauką, czyli Józefa Jerzego Hylzena wkraczanie w świat uczonych

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 79-96
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.004.10112

„Giganta opisywać – zuchwałe rzemiosło...” Jak powstawała biografia prof. Józefa Kostrzewskiego (1885–1969), czołowego polskiego prehistoryka i muzeologa

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 97-112
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.005.10113

THE CORRESPONDENCE OF JOHANNES HEVELIUS

The Correspondence of Johannes Hevelius: Between Science and Science Policy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 115
Data publikacji online: 28 marca 2019

The Correspondence between Johannes Hevelius and Pierre des Noyers, as the Mirror of Scientific Novelties

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 117-123
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.006.10114

Stanisław Lubieniecki and Johannes Hevelius: (Extra)ordinary “Men of Letters”

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 125-137
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.007.10115

Pierre Des Noyers, a Scholar and a Courtier

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 139-146
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.008.10116

“Peripheral” Astronomy in the Correspondence of Johannes Hevelius: A Case Study of Maria Cunitia and Elias von Löwen

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 147-155
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.009.10117

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Jak być (zostać) dobrym historykiem? Marcin Kula, Jerzy Jedlicki, historyk nietypowy, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2018, ss. 154.

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 159-166
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.010.10118

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 167-182
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.011.10152

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 185-189
Data publikacji online: 28 marca 2019