ARTYKUŁY

Sortuj według

Ks. prof. Filip Diaczan (1831–1906). Portret warszawskiego moskalofila

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 9–44
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.012.10342

Jak Józef Herman Osiński został obdarzony obliczem Lorda Kelvina. Proces poszlakowy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 45–60
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.013.10343

Polish medicine in the Russian Empire in the first third of the 19th century

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 61–78
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.014.10344

Calikowscy – krakowscy wytwórcy przyrządów naukowych

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 79–103
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.015.10345

Krakowskie obserwacje Jana Śniadeckiego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 105–126
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.016.10346

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Warszawski Gabinet Zoologiczny w korespondencji Armanda Davida (1826–1900) – nieznane listy Władysława Taczanowskiego (1819–1890), Konstantego Branickiego (1824–1884) i Charlesa Oberthüra (1845–1924)

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 129–147
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.017.10347

Obrazy roślinności Królestwa Polskiego redagowane przez Zygmunta Wóycickiego

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 149–166
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.018.10348

Fotografia lotnicza jako źródło historyczne

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 167–179
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.019.10349

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Krok do przodu, dwa kroki do tyłu. Na marginesie monografii Jadwigi Brzezińskiej, Rola Uniwersytetu w Dorpacie w kształceniu polskich studentów farmacji 1802-1918, Opracowanie własne, Kołobrzeg 2017, ss. 904

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 183–198
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.020.10350

Recenzje

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 199–209
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.021.10351

KRONIKA

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 2, s. 213-217
Data publikacji online: 27 czerwca 2019